พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 สืบสานประเพณีไทย ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

วันนี้ (9 เม.ย.65 ) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2565 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธี


สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565 นี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อร่วมรดน้ำดำหัว ตามประเพณีไทย แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุข ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น มีการจัดกิจกรรม Songkran Music Heritage Festival 2022 ระหว่างวันที่ 12-21 เมษายน 2565 ณ บึงพระรามนั้น ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว เรามีสายตรวจจักรยานซึ่งเป็นหนึ่งของสายตรวจที่มีความคล่องตัว เหมาะสมกับการตรวจตราพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองเก่า อุทยานประวัติศาสตร์ พื้นที่การจัดงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันอาชญากรรม การสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว รวมถึงการช่วยลดมลภาวะทางอากาศด้วยการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วย


ดังนั้น การปล่อยแถวในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัยในช่วงตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 และแอพพลิเคชั่น Tourist Police i lert u ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง 32 สถานี และจุดบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักจำนวน 170 แห่ง ทั่วประเทศที่คอยอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะตำรวจท่องเที่ยวคือเพื่อนเดินทางคนแรกของนักท่องเที่ยวเสมอ