กิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ ท่องเที่ยวปลอดภัย ทางกรุงเทพ ฯ – พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใช้ชีวิตแบบ Next Normal วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เส้นทางกรุงเทพ ฯ – พระนครศรีอยุธยา- กรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม.

วันนี้ (9 เม.ย.65 ) เวลา 08.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมบูรณาการ การทำงานร่วมกับ กรมอนามัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใช้ชีวิตแบบ Next Normal เส้นทางกรุงเทพ ฯ – พระนครศรีอยุธยา – กรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง และยังมีการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไทย ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวฯ

โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการตาม “มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์” ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้จัดทำแผนและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย. 2565 ในการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย. 2565 โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชัน “OBS” หรือยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเข้มในการออกตรวจของสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ การระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการจัดกำลังในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายในการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ การจัดตั้งให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งสายด่วน 1155 และแอพพลิเคชัน Tourist Police i lert u เพื่อรองรับ การให้บริการในการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันดังกล่าว ได้ทั้งระบบ Android และ IOS จะมีเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ภาษา (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ หากต้องการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง 32 สถานี และจุดบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักจำนวน 170 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งคอยอำนวยความสะดวก ให้บริการ เพื่อรองรับและให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังมีสื่อโซเซียลของ ตำรวจท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ข้อเตือนภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนะนำสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและเปิดตัวใหม่ ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าไปกดไลค์ กดติดตาม และกดแชร์ ได้ที่เฟสบุ๊ค กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (Facebook : ttps://www.facebook.com/1155TPB/ ) และสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ที่(https://www.touristpolice.go.th/)