ตร.ภาค 5 จับมือ บัวขาว บัญชาเมฆ – เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย เปิดโครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย

วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่อาคาร สโมสรคุ้มแก้ว – ขวัญดาว ภ.5 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายสุรชัย ยินดีชาติ เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) เจ้าของค่ายมวยบัญชาเมฆ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ” โครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย” ประจำปี 2565

มวยไทยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นทั้งการต่อสู้ เพื่อป้องกันตัวเอง และเกมส์กีฬา จนเป็นที่รู้จัก สู่สายตาของชาวต่างชาติ ซึ่งภาครัฐพร้อมผลักดันให้ยูเนสโก ประกาศเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม และบรรจุมวยไทย เข้าสู่การแข่งขัน ระดับโอลิมปิก จึงมีนโยบายให้ หน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งเสริมกีฬามวยไทย อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้จัดทำโครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 ขึ้น

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU Memorandum of Understanding) นี้ จัดให้มีขึ้นระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 5, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กับโรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และค่ายมวยบัญชาเมฆ ต้องขอขอบคุณ นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย) เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และ ขอขอบคุณ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ เจ้าของค่ายมวยบัญชาเมฆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของมวยไทยและให้ความร่วมมือ สนับสนุน เพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึก รู้จักการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อม มีความตรงต่อเวลา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ สร้างความสนุกสนาน และสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และให้ข้าราชการตำรวจ บุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทย ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ให้แพร่หลายไปทั่วโลก

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เป็นข้าราชการตำรวจ บุตรหลานข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีขั้นตอนดำเนินการ โดยจะมีการฝึกประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกกีฬามวยไทย ให้บุตรหลานของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปทราบ และเรียนเชิญวิทยากร จากโรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม เดินทางมาฝึกสอน ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 หรือเดินทางไปเรียน ที่โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม และเรียนเชิญวิทยากรจากค่ายมวยบัญชาเมฆ เดินทางมาฝึกสอนที่สถานีตำรวจภูธรแม่แตง หรือเดินทางไปฝึกที่ค่ายบัญชาเมฆ

ทั้งนี้ โครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 ในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลกต่อไป

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่