ผบช.สกพ.สั่งเร่งติดตามทายาท หลังเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ค้างจ่ายเกือบ 15 ล้าน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ.ในฐานะที่กำกับดูแลงานด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความเป็นห่วงงานด้านสวัสดิการโดยเฉพาะสิทธิผลประโยชน์ของตำรวจและครอบครัว

ดังนั้น หลังตนมารับตำแหน่ง ผบช.สกพ.เมื่อ ต.ค.2564 ได้สั่งการให้รื้อข้อมูลเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นเงินค่าช่วยเหลือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นทุนจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กว่าสามแสนคน ทั่วประเทศ

พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า มีครอบครัวและทายาทข้าราชการตำรวจกว่า 144 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นเงินถึง 14,794,923.93 บาท โดยพบว่า เงินดังกล่าวค้างจ่ายมาตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทายาทและครอบครัวบางส่วนไม่ทราบสิทธิของตน บางส่วนไม่สามารถติดต่อทายาทได้ แม้ทางกองสวัสดิการตำรวจจะพยายามแก้ไขมาตลอด แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจากอุปสรรคในการติดต่อ การเปลี่ยนชื่อ การย้ายที่อยู่ เป็นต้น

ตนได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว และได้ตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินฌาปนกิจ สงเคราะห์ค้างจ่ายฯขึ้น โดยให้คณะทำงานฯ เร่งดำเนินการติดตามประสานทายาทและครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้รับสิทธิทุกวิธีอย่างจริงจัง

มีการใช้วิธีการและเทคนิคทุกรูปแบบ ทั้งแนวทางการสืบสวน เช่นการแกะร่องรอยจากข้อมูลทะเบียนราษฏร์และข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆ การลงพื้นที่สอบถามญาติ พี่น้อง คนรู้จัก มีการประสานงานกับตำรวจท้องที่ในการช่วยตรวจสอบติดตามที่อยู่ที่อาศัย รวมถึงการเข้าประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนการแกะรอยสืบค้นจากโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ อย่างจริงจัง

หลังจากการทำงานอย่างจริงจัง ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2564 จนถึง 31 มี.ค 2565 สามารถติดตามตัวทายาทและครอบครัวข้าราชการตำรวจ มารับเงินตามสิทธิแล้วถึง 35 ราย คิดเป็นมูลค่า 5,329,780.20 บาท และยังคงติดตามในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

หลายครอบครัวที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ต่างดีใจ และทันได้ช่วยเหลือครอบครัว ทั้งที่กำลังตกงาน กำลังศึกษาเล่าเรียน หรือกำลังเจ็บป่วย ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้ โดยทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จะได้รับเงินเฉลี่ยประมาณรายละ 650,000-670,000 บาท ซึ่งมากน้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกในแต่ละปี

สำหรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 โดยความริเริ่มของ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว และทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตทุกกรณี

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียตำรวจซึ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ให้สามารถมีทุนในการดำรงชีวิต หรือ ต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงชีวิตต่อไปได้ ปกติระบบการจ่ายเงินฌาปนกิจ จะมีการสรุปยอดสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตทุกวันที่ 25 ของเดือน แล้วหักเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน

ดังนั้น เงินดังกล่าวจึงถือเป็นสิทธิประโยชน์สำคัญที่ต้องถึงมือครอบครัวและทายาทของข้าราชการตำรวจทุกคน ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2565 จะสามารถติดตามส่งเงินถึงมือทายาทที่คงค้างอยู่มาหลายสิบปี ได้ครบทุกราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกนายต่อไป

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6962489