พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ปิดคดีขโมยรังนกใน จว.พัทลุง สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาท ย้ำให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิระพันธ์ ผบก.อธ. พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน และหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนตามคำสั่ง ภ.8 ประชุมติดตามความคืบหน้าดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดคดีจับกุมขบวนการลักรังนกในพื้นที่ จว.พัทลุง สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาท โดยมีการดำเนินคดีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจำนวนมาก


จากการประชุมหารือกับทางคณะพนักงานสอบสวนเบื้องต้นคดีนี้ มีการสอบสวนปากคำพยาน 262 ปาก เอกสารในคดี 12,667 แผ่น พยานวัตถุอีกจำนวนมาก ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านลักรังนก รวม 21 คน ในฐานความผิดฐาน “ร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติบนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ได้รับสัมปทานจาก คณะกรรมการโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันเข้าไปกระทำการใดๆ บนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่มีรังนกอยู่ ตามธรรมชาติ อันเป็นหรือ อาจเป็นอันตรายแก่นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น หรือรังนก หรืออาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อาศัยไปจากเกาะ หรือที่สาธารณสมบัติแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันเก็บ หรือทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า สงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันมีไว้ในความครอบครองซึ่งรังนกอันตนรู้ว่าได้มาโดยไม่ได้รับ สัมปทานจากคณะกรรมการโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันล่าสัตว์ป่า หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย ,เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง รัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบตามหน้าที่โดยผิดกฎหมาย,เป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” เป็นอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 ,พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 169 ,”
และสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รวม 20 คน ในฐานความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบตามหน้าที่โดยผิดกฎหมาย , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต , ร่วมกันเก็บรังนกที่มียู่ตาม ธรรมชาติบนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันเข้าไปกระทำการใดๆ บนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติ อันเป็นหรือ อาจเป็นอันตรายแก่นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น หรือรังนกหรืออาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อาศัยไปจากเกาะ หรือที่สาธารณสมบัติแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันเก็บ หรือทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า สงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันมีไว้ในความครอบครองซึ่งรังนกอันตนรู้ว่าได้มาโดยไม่ได้รับ สัมปทานจากคณะกรรมการโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันล่าสัตว์ป่า หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย ”


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้ว ที่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ติดตามเร่งรัดคดีนี้มาโดยตลอด เนื่องจากมีผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐเอง จึงต้องให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และในวันนี้ จึงได้มีการสรุปผลการดำเนินคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 41คน เป็นชาวบ้าน 21 คน และเจ้าหน้าที่รัฐ 20 คน และจะเป็นตัวอย่างสำนวนคดีในการดำเนินคดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะนำสำนวนการสอบสวนทั้งหมด เข้าปรึกษากับพนักงานอัยการเพื่อให้มีพยานหลักฐานครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมสามารถตอบคำถามสังคมได้