ตม.เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างชาติภายในประเทศหลังเกิดการใช้กำลังทางทหารระหว่างรัสเซีย ยูเครน

พลตำรวจโทภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึง การดูแลความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หลังเกิดการใช้กำลังทหารระหว่างประเทศรัสเซีย กับ ประเทศยูเครน ว่าตอนนี้ในระดับนโยบายยังอนุญาตให้บุคคลจากทั้ง 2 ชาติ เข้ามาภายในประเทศไทยได้ โดยทางตำรวจ ตม. จะคอยติดตามการข่าวความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆที่ผิดปกติหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจากบุคคลทั้ง 2 ชาติ


ส่วนการตรวจสอบสถานะบุคคลคนต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทยนั้น ยอมรับว่าหลังจากเกิดคดียิงถล่มผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศแคนนาดาในจังหวัดภูเก็ต ทาง ตม. ได้มีการประชุมหารือในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดแนวทางการตรวจสอบสถานะบุคคลต่างด้าวในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

สำหรับสถานการณ์ภายนอกทราบมาว่าทางกรมการกงสุลไทยได้ประกาศแจ้งเตือนครไทยในยูเครนให้อยู่ในที่พักเพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว