ครบรอบ 81 ปี สถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในงานครบรอบ 81 ปี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล, พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธ์ุเพ็ชร์, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ก. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีสงฆ์ และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อความเป็นสิริมงคล และคุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจสอบสวนกลางอีกด้วย

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังจากนั้น พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จึงได้นำคณะผู้บังคับบัญชาเดินเยี่ยมชมบริเวณที่ทำการ บช.ก. แห่งใหม่ 30 ชั้น ที่มีหน่วยงานในสังกัด บช.ก. จำนวน 7 กองบังคับการ มาปฏิบัติหน้าที่ในอาคารเดียวกัน, สนามยิงปืน ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย, สนามกีฬาต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้เป็นสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ และศูนย์ Real-Time Crime Center ซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือสถานการณ์วิกฤตต่างๆ

นอกจากนี้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา เยี่ยมชม ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีพนักงานสอบสวนจาก 5 กองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.), กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) มาให้บริการประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีต่างๆ ตลอด 24 ชม. ในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเภทต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ดังนี้
1.ประเภทป้องกันปราบปรามและสืบสวนดีเด่น 11 ราย
1.1 พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป.
1.2 พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป.
1.3 ร.ต.ต.มานัตร์ เจริญ รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.
1.4 ด.ต.พิชัย ท่อแก้ว ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน.
1.5 พ.ต.ท.ธีรธันย์ นพธฤติพันธ์ สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.
1.6 พ.ต.ท.เกียรติก้อง ทองคำ รอง ผกก.2 บก.ปคม.
1.7 พ.ต.ท.เอกพล ปัญจมานนท์ สว.กก.1 บก.ปทส.
1.8 พ.ต.ท.กริช วรทัต รอง ผกก.5 บก.ปอศ.
1.9 พ.ต.ท.สุพจน์ พุ่มเเหยม รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
1.10 พ.ต.ท.ภานุภัทร กิตติพันธ์ รอง ผกก.1 บก.ปอท.
1.11 พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม สว.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ.
2.ประเภทสอบสวนดีเด่น 4 ราย
2.1 กองบังคับการปราบปราม
2.2 พ.ต.ท.ทรงพล หมอกกลั่น รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.
2.3 พ.ต.ท.กรณ์ จัตตุลาภา รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป.
2.4 พ.ต.ต.หญิง ปวรี เขื่อนเพ็ชร สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ.
3.ประเภทอำนวยการดีเด่น 1 ราย
3.1 พ.ต.ท.อดิศร ทองปิ่น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.
4.ประเภทจิตอาสาหน่วยดีเด่น 1 ราย
4.1 กองบังคับการตำรวจน้ำ

  1. ประเภทประชาสัมพันธ์หน่วยดีเด่น 1 ราย
    5.1 พ.ต.ท.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ รอง ผกก.2 บก.ปอท.
    6.ประเภทพัฒนางานสืบสวนดีเด่น 1 ราย
    6.1พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.5 บก.ป.