สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วม ตลท. จัดงานสัมมนาความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่2) ณ สโมสรตำรวจ

วันนี้ (10 ก.พ. 65) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ วิภาวดี คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ Money management and investment ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลท. คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ผู้ประสานโครงการฯ และคุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดสัมมนาให้กับข้าราชตำรวจ ภ.1 (จ.นนทบุรี) ตชด.และ สอท. จำนวน 200 นาย โดยมี คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ผู้ประสานโครงการฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับวิทยากรในช่วงเช้าประกอบด้วย คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม The Money Coach) บรรยายในหัวข้อสะสมทีละน้อย จากร้อยสู่ล้าน ฉบับตำรวจ, ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลท. หลักสูตร Happy money happy retirement เป้าหมายชีวิตพิชิตได้ด้วยแผนการเงิน และในช่วงบ่าย คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลท. บรรยายในหัวข้อ หลักสูตร หมดหนี้มีออม รู้เท่าทันหนี้และขั้นตอนการปลดหนี้