ตำรวจน้ำชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กำจัดผักตบชวา”

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 08.30 – 14.00 น. พ.ต.ต.ฐิติกร ทองเต็ม สว.ส.รน.1 กก.6 บก.รน. พร้อมด้วย ร.ต.อ.วสุ บัวจีน รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.1 กก.6 บก.รน. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กำจัดผักตบชวา” บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณสะพานไม้เคี่ยม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“พื้นที่หนองใหญ่” เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยชาวชุมพร ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงทรงดำริให้จัดทำโครงการแก้มลิง เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเมืองชุมพร และเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตร รวมถึงการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันพื้นที่หนองใหญ่บริเวณโดยรอบสะพานไม้เคี่ยม มีวัชพืช(ผักตบชวา) ขึ้นปกคลุมเต็มผืนน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์โดยรอบ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กำจัดผักตบชวา” ขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญคือ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำของตนเองอย่างยั่งยืน