ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการหน่วยปฏิบัติวางมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 65 เป็นประเพณีปฏิบัติของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน จะออกมาจับจ่าย ซื้อของ เพื่อทำพิธีไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงบรรพบุรุษ หลังจากนั้น จะเดินทางท่องเที่ยวเฉลิมฉลองกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วประเทศ ดำเนินการ ดังนี้

ช่วงก่อนวันตรุษจีน ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน เพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่ ตลาดจำหน่ายสินค้าที่นำไปประกอบพิธี โดยเน้นวันจ่าย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ม.ค. ๖๕ เฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้าย ต่อทรัพย์ ตามธนาคาร ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้จัดสายตรวจในการดูแลความปลอดภัยบ้านที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ พร้อมทั้งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงไปตรวจตรา กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ส่วนในวันที่ 31 ม.ค. 65 จะเป็นวันไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการจุดธูปเทียน เผากระดาษไหว้เจ้า และจุดประทัด ตามประเพณีความเชื่อ ให้เน้นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง และช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันเหตุดังกล่าวในชุมชนของตนเอง

ทั้งนี้ ให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางระบบจัดการระงับอัคคีภัยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น และในวันตรุษจีน 1 ก.พ. 65 ที่ประชาชน จะปิดบ้าน ปิดร้านค้า บริษัทและสถานประกอบการ เพื่อเดินทางท่องเที่ยว กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ให้หน่วยปฏิบัติเน้นตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักอาศัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้มีความพร้อม อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวังการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการแอบอ้างในรูปแบบต่างๆ และขอความร่วมมือใช้ความระมัดระวังในการจุดธูป เทียนและการเผากระดาษไหว้เจ้า ควรดูแลจนไฟมอดดับเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการจุดประทัด ดอกไม้เพลิง ในลักษณะที่อาจก่ออันตรายและสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น และที่สำคัญทุกคนยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)