สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ “4 ตัด! ต้องรู้ไว้ ปลอดภัยจากออนไลน์หลอกลวง”

พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร  รองโฆษก ตร.  เปิดเผยว่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นตามเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา  โดยเฉพาะการหลอกลวงในโลกออนไลน์ที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์   แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    ได้เน้นย้ำและกำชับหน่วยปฏิบัติให้มีการป้องกันและปราบปรามมาโดยตลอด    โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ   

จากเหตุการณ์ที่มีการหลอกลวงกันในโลกออนไลน์ทุกวันนี้  มักมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากความอยากได้  อยากมีเงินทองใช้จ่ายที่ได้ผลตอบแทนสูงและในระยะเวลาไม่นาน  โดยไม่ทันได้ตรวจสอบข้อมูลหรือแสวงหาความรู้ให้รอบคอบ  หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  จึงถูกหลอกลวงให้กระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว หรือสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากให้กับมิจฉาชีพ    นอกจากนี้   การสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นกับเหยื่อ  เช่น อ้างการกระทำผิดต่างๆ  หรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดพลาด   ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เหยื่อหลงกลโดยง่าย       

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้จัดทำแผ่นภาพข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมออนไลน์   เพื่อให้ผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ได้ระมัดระวังตัวเอง  เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม  คือ  “4 ตัดต้องรู้ไว้  ปลอดภัยจากออนไลน์หลอกลวง “  

  ได้แก่ 1. ตัดความอยากได้  2. ตัดความไม่รู้สู่การเป็นเหยื่อ   3. ตัดสายสนทนาโฆษณาชวนเชื่อ  และ   4. ตัดความกลัวอยู่เหนือความตระหนก    หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้ง 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ภาพโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ