“Move on Bully” ร่วมส่งกำลังใจ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรค คำติฉิน นินทา และการดูถูกเหยียดหยาม

Because we care เปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” ร่วมส่งกำลังใจ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรค คำติฉิน นินทา และการดูถูกเหยียดหยาม พร้อมรณรงค์ให้ยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ


สืบเนื่องจากกระเเสสังคมไทยในปัจจุบันที่ยังคงพบข้อมูลการกระทำที่รุนแรง ซึ่งเป็นการทำร้าย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้อื่น ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี รวมไปถึงกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เเต่มิใช่เพียงการกระทำที่แสดงออกมาด้วยการลงมือทำร้ายเท่านั้น การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือการใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิ่น และเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การบูลลี่ (Bully)” ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ทำร้ายสภาพจิตใจของผู้อื่น


เพจ Because we care ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงได้รณรงค์ให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้บทเพลงเพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมในการต่อต้านทางสังคมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ จนไม่สามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติ รวมถึงเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนไทยในการเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาสกว่าตน

เพลง ปล่อยผ่าน (Move on Bully) ประพันธ์ขึ้นโดยMaxximuM_Star เป็นทั้งผู้ประพันธ์เพลง เนื้อหา ทำนอง เรียบเรียง และเป็นผู้ขับร้อง เพื่อเป็นต้นฉบับให้กับศิลปินเพลงได้เข้ามามีส่วนกับบทเพลงนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ถูกกระทำจากคำดูถูก (Bully) ต่างๆ ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคม ยังคงมีผู้ที่ห่วงใย มีความหวังดี พร้อมเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างตลอดไป โดยหวังเพื่อให้บทเพลงนี้เพื่อสื่อกลางแสดงความรู้สึก รวมไปถึงเพื่อสะท้อนกลับไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมในการดูถูก ดูหมิ่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากตกเป็นผู้ที่ถูกกระทำบ้างจะรู้สึกเช่นไร


สำหรับศิลปินที่จะมาถ่ายทอดผ่านบทเพลง นั้น คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์พีชออร์กาไนเซอร์ จำกัด บริษัทมาสเตอร์พีชเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า เป็นศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น และประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ จะได้มีการประชาสัมพันธ์เพลงนี้ให้เป็นที่รู้จักของสังคม เนื่องจากว่าเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่ดี น่ายกย่องชมเชย

ด้าน คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับเพลง ปล่อยผ่าน (Move on Bully) ถือเป็นบทเพลงที่น่าประทับใจ เนื่องจากเป็นการส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ถูกกระทำ ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ และยืนหยัดในสังคมอย่างน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยได้วางแผนที่ในการจัดทำโครงการประกวดการออกแบบมิวสิกวิดีโอ (MV) เพื่อชิงทุนการศึกษา โดยมุ่งเน้นเชิญชวนให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบที่สร้างสรรค์


ทั้งนี้ สำหรับช่องทางการติดต่อในการขอความช่วยเหลือ หรือต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อมายังสายด่วน 1300 หรือติดต่อศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2521175
และ 0-2207-6000 ต่อ 10101-10103(ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.00 น.) ,สายด่วน 191 สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599, สายด่วนกองกำกับการเด็กและสตรี 1157 หรือ เพจเฟซบุ๊ก Because We Care เเละสถานีตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง