กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จับกุมเครือข่ายโมเดลลิ่งนําเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศออนไลน์

ด้วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้กําชับทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการปราบปราม ขบวนการค้ามนุษย์ สืบสวนขยายผล จับกุมตัวผู้กระทําความผิดโดยมอบหมายให้ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ(ศพดส.ตร)เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อ ดําเนินการตามนโยบาย โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมมือกับ มูลนิธิเอ็กโซดัส ติดตามและเฝ้าระวัง การใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กและสตรี ได้ทําการสืบสวนพบว่า มีกลุ่ม เครือข่ายโมเดลลิ่งนําเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเสนอขายบริการทางเพศผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter จึงได้ปฏิบัติการโดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจอําพรางตัวเข้าล่อซื้อบริการทางเพศ จนพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการ ขายบริการทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี อันเป็นการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์

ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร)ภายใต้การอํานวยการ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ผู้อํานวยการศูนย์ฯ,พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร/รอง ผู้อํานวยการศูนย์ฯ, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร./รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ, พล.ต.ท.ปัญญา ปืนสุข ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร/หน.ชป.ต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ตร. (TATIP) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นําโดย พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ ผบก.ปคม. ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อดําเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทําความผิดทั้งหมดและ โดยร่วมบูรณาการกําลังของกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท., พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป.ปฏิบัติราชการ บช.ทท.,พล.ต.ต.ธวัช ปิน ประยงค์ ผบก.ทท.1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กองกํากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับกองบังคับการตํารวจทางหลวง และ ตํารวจท่องเที่ยวได้ร่วมกันสนธิกําลังปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุม (Operation) ผู้ต้องหากลุ่มขบวนการค้ามนุษย์เครือข่ายโมเดลลิ่งขายบริการทางเพศเด็กออนไลน์ สามารถจับกุม นายหน้าธุระจัดหา ได้จํานวน ๓ ราย และนายหน้าซื้อขายคลิปวิดิโอและภาพลามกอนาจารเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จํานวน 1 ราย รวมจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 4 ราย ตามหมายจับของศาลอาญา รายละเอียดดังนี้

เป้าหมายจุดที่ 1 จับกุมตัว น.ส.นิรชา หรือ โมนิชา อายุ 22 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 17/2565 ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 2565  ในความผิดฐาน “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานค้า มนุษย์เด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี และผู้สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทําความผิดฐาน ค้ามนุษย์ตามที่ได้สมคบกัน, ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด ซึ่งเด็กอายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ฯ” โดยจับกุมได้ที่ คอนโดแห่งหนึ่ง ซอยสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ ผู้ต้องหามีพฤติการณ์เป็นนายหน้า ธุระจัดหา(โมเดลลิ่ง) คนในกลุ่มเรียกว่า “โมนิชา” โดยเปิดกลุ่มLINE เพื่อโฆษณาชักชวนลูกค้าระดับพิเศษ (Exclusive) ในการติดต่อจัดหาเด็กสาวอายุต่ํากว่า 18  ปี มาค้าประเวณี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการ ปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จับกุมกลุ่มเครือข่ายของน.ส.นิรชา หรือ โมนิชา มาก่อนหน้านี้แล้วจํานวน 4 ราย และ ขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการคนสุดท้ายได้ในที่สุด

เป้าหมายจุดที่ ๒ จับกุมตัว น.ส.สุดาพร หรือ นาง อายุ 25 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 16/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในความผิดฐาน “ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดย เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด ฯ” สามารถจับกุมได้ที่ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมายจุดที่ 3 จับกุมตัว น.ส.สุพัตรา หรือ เฟริน อายุ 256 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่  15/2565 ลง วันที่ 10มกราคม 2565 ในความผิดฐาน “ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็น ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด ฯ” สามารถจับกุมได้ที่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมายจุดที่ 4 จับกุมตัว นายศรัน อายุ 34 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 18/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในความผิดฐาน “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เพื่อประสงค์แห่งการค้า เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร” สามารถจับกุมได้ที่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พฤติการณ์เป้าหมายที่2,3,4 มีความเกี่ยวพันกันกล่าวคือ ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนมีการติดต่อสื่อสารหากันใน กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter โดยนายศรันฯ(เป้าหมายที่4) ทําหน้าที่โฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไป ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ว่าสามารถจัดหาเด็กสาวมาค้าประเวณีได้ ใช้ชื่อบัญชีว่า “ยอด เดอะคิดส์ (Yoda TheKids)” จากนั้นจะรับและส่งข้อมูลในการนัดหมายเพื่อค้าประเวณีไปยัง น.ส.สุดาพรฯ(เป้าหมายที่ ๒) และ น.ส.สุพัตราฯ(เป้าหมายที่ต) ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นนายหน้าในการจัดหาเด็กสาวอายุต่ํากว่า 18 ปี เพื่อมา ค้าประเวณีในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ สมุทรสาคร

จากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของนายศรันฯ ยังพบคลิปวิดีโอและภาพลามกอนาจารของหญิงสาวและ เด็กหญิงเป็นจํานวนมาก ซึ่งนายศรันฯยอมรับว่าได้เก็บรวมรวมคลิปวิดิโอและภาพลามกอนาจารมาจากการติดต่อ ซื้อขายจากหญิงสาวหรือเด็กสาวทั่วไป ที่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพลามกอนาจารของตนเองในอิริยาบทต่างๆ แล้วนํามา ขายให้กับตน จากนั้นจะนําภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าว ไปลงโฆษณาประกาศขายทางสื่อสังคมออนไลน์ และหาก เด็กหญิงหรือหญิงสาวรายใดที่อยากจะรับงานค้าประเวณี ก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับ น.ส.สุดาพรฯ และ น.ส.สุพัตราฯ เพื่อนําไปโฆษณาและชักชวนลูกค้า ผ่านช่องทางในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน โดยน.ส.สุดาพรฯ และ น.ส.สุพัตราฯ จะได้รับส่วนแบ่งค่านายหน้าธุระจัดหาจากการค้าประเวณี ครั้งละ 300-500 บาท