กระทรวงท่องเที่ยวฯ และ ตร. สั่งการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมดูแลบริการนักท่องเที่ยวทุกคนในช่วงปีใหม่

พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา, Ph.D., โฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและใกล้ปีใหม่ที่จะถึงนี้ คงมีการเดินทางมากขึ้นของประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเดินทางก็มีทั้งพักผ่อน ท่องเที่ยว และกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ สังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นวัฒนธรรมแนวคิดที่เคยปฏิบัติกันมาของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายใต้การบังคับบัญชาของ พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอถือโอกาสนี้เสนอข้อแนะนำผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทุกคนเพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเต็มไปด้วยความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศด้วยดังนี้

 1. วางแผนการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบ: ด้วยทุกประเทศในโลกนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ดังนั้น การวางแผนอย่างรอบคอบ หาข้อมูลอย่างรอบด้านว่าที่ไหนควรไปและที่ไหนเสี่ยงเกินไปที่จะไปจึงมีความสำคัญมาก ต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิมแล้ว นักท่องเที่ยวทุกคนต้องละเอียดรอบคอบในข้อมูลมากขึ้น อย่าสุกเอาเผากินสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว
 2. ต้องเตรียมร่างกายและใจให้แข็งแรงก่อนไปเที่ยว: เมื่อวางแผนเดินทางล่วงหน้าแล้ว ก็ต้องวางแผนเตรียมร่างกายและใจให้แข็งแรงด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมเดินทางและสนุกได้อย่างเต็มที่
 3. จะเที่ยวหรือเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ต้องศึกษาประเพณีวัฒนธรรม กฎกติกาของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ดี: เราต้องไปเที่ยวด้วยความเคารพคนและสถานที่เที่ยวของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อจะได้ไม่ไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้คนในท้องถิ่นนั้นเสียใจหรือไม่สบายใจ และดีที่สุดคือ ควรต้องช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและคนในท้องถิ่นมีรายได้
 4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสที่ทำได้: การท่องเที่ยวในยุคใหม่นั้น คือ การท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนและสร้างสรรค์ คือนอกจากจะไม่มีกิจกรรมใดไปทำลายล้างธรรมชาติแล้ว เรายังต้องช่วยกันสร้างเสริมให้ธรรมชาติกลับมามีความยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นลูกหลานเราได้ชมความสวยงามต่อไปอีกด้วย อาจจะกำหนดกิจกรรมในใจว่า ในช่วงที่เราไปเที่ยว เราจะไม่พยายามใช้ถุงพลาสติก หรือเราจะไปปลูกต้นไม้ ปล่อยสิ่งมีชีวิตเพื่อทำให้ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์ ซึ่งก็จะทำให้สุขทั้งกายและใจเมื่อไปเที่ยว
 5. อย่าลืมความปลอดภัย: เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Tourist Police I-Lert-U เพื่อท่านจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจำไว้ให้ขึ้นใจว่า พบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วน 1155 ตำรวจท่องเที่ยว นอกจากภาษาไทยแล้วเรามีอีก 5 ภาษาหลักที่คอยบริการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นั่นคือ อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
 6. ปฏิบัติตามกฎกติกาและแนวทางของการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด: การเที่ยวและเดินทางไม่ว่าที่ไหนก็ตามต้องไม่ขาดสติ ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราอยู่ในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดเชื้อโรค ต้องเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์ทำความสะอาด รวมถึงล้างมือตลอดเวลา
 7. สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ขออนุญาตเสนอแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สั้น กระทัดรัดและครอบคลุมที่สุด นั่นคือ ทำธุรกิจของตัวเองให้ “สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ก็น่าจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จไปด้วยดี

ตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวทุกคนพร้อมเสมอที่จะบริการและดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติทั่วประเทศ และขอถือโอกาสนี้ ในนามของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวทุกคน และในนามของท่านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกคุ้มครองผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปลอดภัย ปราศจากอุปสรรค พบแต่สิ่งที่ดีและเป็นมงคลในชีวิต

ขอยืนยันอีกครั้งว่า “ตำรวจท่องเที่ยวคือเพื่อนแท้คนแรกและไว้ใจได้ของท่านเสมอ”

Tourism and Sport Ministry and Royal Thai Police reiterate Tourist Police are ready to take care of all tourists during the new year.

Police Major General Apichat Suriboonya, Ph.D., Spokesman for the Tourist Police Bureau, said that during the Christmas season and the coming New Year, there will be more travel of people, both Thais and foreigners. The purposes of the trip are to relax, travel and return to visit elders, as well as socialise with family members. These activities are cultural concepts that have traditionally practiced by people of all nations and languages ​​in the world.

The Tourist Police Bureau under supervision of Police Lieutenant General Sukhun Prommayon would like to take this opportunity to suggest advices to all travelers and tourists to make their travels become more enjoyable, and beneficial to society and the country as follows.

 1. Plan your trips and travels carefully: As we have known, every country in the world has still been in the midst of the coronavirus pandemic, planning carefully and getting comprehensive information about where to go and where it’s too risky to go must admit. Travel is no longer the same. Every traveler needs to be more careful with information. Don’t thing like “let’s face it” for travel and tourism.
 2. Prepare your body and mind before you go on a trip: Once you plan your trip in advance, you need to plan to prepare your body and mind to be strong as well so as not to be a burden to travel companions and have fun to the fullest tourism.
 3. Traveling anywhere must study well cultures, traditions and rules of those local places: We must travel with respect to the local people and attractions so as not to do anything inappropriate or make the local people feel sad or uncomfortable. And the best is that we should help support local economies for economic circulation and local income.
 4. Environmentally friendly wherever possible: The new era of tourism is sustainable and creative tourism. That is, in addition to not having any activities to destroy nature, we also need to help each other to promote nature to be sustainable for future generations as well. We may set the activity in mind that during our trip, we will not try to use plastic bags, or we may plan to plant trees, release the creatures to bring balance to the ecosystem. This will make us both physically and mentally happy when we travel.
 5. Don’t forget safety: It is very important issue for travelling. We recommend that you should download the “Tourist Police I-Lert-U” application so that you can contact the Tourist Police 24 hours. If you encounter a problem and need help, do not hesitate to call the Tourist Police hotline 1155. In addition to Thai, we have 5 main languages ​​to communicate with foreign tourists: English, Russian, Chinese, Japanese and Korean.
 6. Observe the rules and guidelines of COVID epidemic control: Travel wherever you are, we must not be reckless. We must keep in mind that we are in the epidemic period. Therefore, keeping distance, wearing a mask, and carrying alcohol to clean, including washing hands all the time are necessarily needed.
 7. For entrepreneurs and tourism business operators, may we suggest the idea concept of ​​the Minister of Tourism and Sports, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, which is a short concept, most compact and comprehensive, that is, kindly running your own business based on “clean, convenient, safe, fair and environmentally friendly”. This should make you successful as well.

The Tourist Police and all Tourist Police Volunteers are always ready to serve and take care of all tourists, both Thais and foreigners, across the country.

We would like to take this opportunity to say “on behalf of all the police officers of the Tourist Police Bureau, and on behalf of our Commissioner, Police Lieutenant General Sukhun Pormmayon, we wish the power of sacred things around the world to protect all travelers and tourists safe, free from all harms and obstacles, and find all good and auspicious things in life.

Once again, we would like to confirm that “The Tourist Police is your first and always reliable friend.”