ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปป.ตร.)” สุดทันสมัย เทคโนโลยี 5G – เชื่อมโยงข้อมูล Real Time – บริหารเหตุวิกฤต

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ไปตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปป.ตร.)” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่และการนำเทคโนโลยีส่วนขยายมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปริมาณคดีอาชญากรรม โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการ ศปป.ตร.

“ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปป.ตร.)” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ “ควบคุมและบริหารงาน” ป้องกันปราบปรามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “ทันกับสถานการณ์” มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนางานป้องกันปราบปราม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการ “เฝ้าติดตาม” การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปราม สามารถ “เชื่อมต่อสัญญาณภาพสด” ในขณะปฏิบัติหน้าที่ จาก “กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่สายตรวจ” / “กล้องติดรถยนต์สายตรวจ” จากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ รวมถึง “กล้อง CCTV” ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดตั้งไว้ใน “หัวเมืองสำคัญ” พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงจุดล่อแหลมต่าง ๆ ทั่วประเทศ มายัง ศปป.ตร. สามารถเฝ้าระวังเหตุและ “บริหาร จุดตรวจ จุดสกัด ไม่ให้ซ้ำซ้อน” และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิด “เหตุวิกฤต” ด้านอาชญากรรม ศปป.ตร. สามารถ “ยกระดับ” การปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถ “บริหารจัดการแก้ไขเหตุวิกฤต” นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังกล่าวอีกว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มาสังเกตการณ์ พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติและ “นำเทคโนโลยีส่วนขยาย” มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยังได้รับชมการสาธิตการปฏิบัติระหว่าง ศปป.ตร. กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปฏิบัติการจริง โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจสายป้องกันปราบปรามที่ได้รับการฝึกมาแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด หรือพบเห็นการกระทำความผิด กรุณารีบแจ้ง สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง