สตม. ยกระดับระบบบริการออนไลน์

จากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกส่วนราชการต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการ ติดเชื้อ มาตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางสังคมที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงรูปแบบการติดต่อเพื่อขอรับบริการจากทางราชการ ก็ต้องมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำชับให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานตำรวจ ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เร่งสนองรับแนวคิดดังกล่าว ให้ทันก่อนปีใหม่ และทันรับนโยบายเปิดประเทศ โดยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ขึ้น


โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ศท.ตม. ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สตม. ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน ในวันมอบนโยบายผู้บริหารของ สตม. เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน นำระบบงานบริการออนไลน์มาใช้กับงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 โครงการ ระยะเร่งด่วน ที่ตั้งเป้าว่า จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในไตรมาสแรก คือ

 • โครงการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “ระบบรายงานตัวคนต่างด้าว 90 วันออนไลน์”
 • โครงการระบบบริการจองคิวออนไลน์
  ☑️ โครงการรายงานตัวคนต่างด้าว 90 วันออนไลน์
  สำหรับ “โครงการรายงานตัวคนต่างด้าว 90 วันออนไลน์” เป็นระบบที่ สตม.เร่งปรับปรุงพัฒนารองรับบริการ
  คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ซึ่งต้องรายงานตัวตามกฎหมายคนเข้าเมือง ให้สามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วยตัวเอง โดยคนต่างด้าวสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบออนไลน์ล่วงหน้า
  เพื่อรับ Password การใช้งาน ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th. แล้วเลือก เมนู Online Service ( Over 90 Days )
  เพื่อกรอกข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส จากนั้นระบบจะ Verify ข้อมูล และส่ง Password กลับมายัง อีเมลของคนต่างด้าว เพื่อใช้ในการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตต่อไป
  จากนั้น คนต่างด้าวสามารถเข้าใช้บริการรายงานตัวออนไลน์ ก่อนครบกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วัน จนถึง
  วันครบกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ password เพื่อเข้าถึงระบบในการกรอกข้อมูลครั้งแรก คนต่างด้าวต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัว ที่สำคัญ เช่น ชื่อ สกุล ที่พักอาศัย ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศ ข้อมูลช่องทางการติดต่อ ทางเมนู New Application (TM.47) ระบบจะตอบรับ ให้คนต่างด้าวทราบว่า ได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะตอบผลกลับภายใน 3 วัน ระหว่างนี้ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่รับผิดชอบตามจังหวัดที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เพื่อทำการตรวจสอบสถานะของคนต่างด้าว หากพบว่าคนต่างด้าว มีสถานะที่อยู่ในประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะแจ้งผลกลับทางอีเมลแอดเดรสภายใน 3 วัน หรือคนต่างด้าวสามารถตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ และเมนู Online Service เลือก Over 90 Days ได้เช่นกัน
  แต่หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อไปยังคนต่างด้าว
  เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเร่งดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลภายใน 3 วัน หรือหากพบว่าคนต่างด้าวเป็นบุคคล
  ที่มีหมายจับ หรืออยู่เกินกำหนด หรือมีข้อมูลที่ผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะต้องดำเนินการพิสูจน์ทราบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
  ระบบรายงานตัว 90 วันออนไลน์นี้ เดิมมีการเปิดให้บริการ แต่มีปัญหาคนต่างด้าวไม่สามารถใช้งานได้ จนสุดท้ายเป็นภาระให้คนต่างด้าวต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง จนในครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมผ่านการทำงานทางเว็บไซต์ และมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากระบบที่ใช้งานเดิม เช่น
 1. มีการแจ้งผลกลับทางอีเมล ควบคู่การตรวจสอบผลด้วยตนเองทางเว็บไซต์ภายใน 3 วัน ซึ่งเดิม ไม่มี
 2. ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำในการรายงานตัวครั้งต่อไป เพียงใช้ username และ password ระบบจะนำข้อมูลเดิมที่กรอกครั้งแรกมาใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเดิมไม่มี
 3. ป้องกันปัญหาคนต่างด้าวเข้าระบบไม่ได้ โดยกำหนดให้ระบบ มีการรับคำร้อง ทุกราย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบการยื่นคำร้องทุกวัน ซึ่งเดิมใช้เพียงระบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูล
 4. มีบริการแจ้งเตือนคนต่างด้าวล่วงหน้าทางอีเมล เมื่อใกล้ครบกำหนด ซึ่งเดิม ไม่มี
 5. ทำงานเชิงระบบควบคู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยมีการกำหนด SOPs เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของ Hardware Software และ Peopleware ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเดิม ไม่มีกรอบการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นแนวทางการทำงานเดียวกัน

นอกจากนั้น ยังมีระบบแบบประเมินความพึงพอใจ หลังการใช้บริการ ซึ่งได้รับรายงานจากหน่วยปฏิบัติเกี่ยวกับผลสำรวจความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกตัวอย่างเช่น ตม.จว.สมุทรสาคร ที่ได้ทำการสำรวจพบว่ามีผู้พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 94.8 จากผู้ใช้บริการทั้งหมด 1,094 คน นับจากวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ซึ่งเริ่มเปิดทดลองใช้งาน จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 โดยรวมมีผู้เข้าใช้บริการแล้วจำนวน 11,479 ราย

นอกจากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดทำ “โครงการระบบบริการจองคิวออนไลน์” เพื่อให้บริการสำหรับ คนต่างด้าวที่ต้องการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องขอต่อวีซ่า โดยไม่ต้องรอคิวนาน ด้วยการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ เพื่อสามารถบริหารเวลาส่วนตัวได้ โดยคนต่างด้าวสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์www.immigration.go.th และใช้เมนู Online Service เลือก Imm.service Online Appointment จากนั้นกดเลือก จังหวัดที่ประสงค์ยื่นขอต่อวีซ่า แล้วเลือก วัน เวลา ที่ต้องการเข้าใช้บริการ พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หากช่วง วัน เวลา ที่เลือก ไม่ว่าง ระบบจะปฏิเสธ และต้องเลือก วัน เวลา อื่น หากช่วงวัน เวลา ที่เลือกสามารถให้บริการได้ ระบบจะแสดงหน้าจอการจองคิวนัดหมายสำเร็จ เพื่อคนต่างด้าวสามารถเข้าไปติดต่อยังที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่นัดหมาย ตามวันเวลาที่จองคิวไว้ต่อไป การพัฒนาระบบโครงการรายงานตัวคนต่างด้าว 90 วันออนไลน์ และโครงการระบบจองคิวออนไลน์ เป็นเพียง 2 โครงการนำร่องที่นำระบบออนไลน์มาใช้ในการลดภาระการเดินทางของคนต่างด้าว และลดความเสี่ยงตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสาธารณสุข โดยนำเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้ง 2 โครงการเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง และภาคเอกชน ที่พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


อย่างไรก็ตามในอนาคต สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังเร่งพัฒนาระบบ บริการออนไลน์ ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่ม Platform การใช้งาน โครงการรายงานตัว 90 วันออนไลน์ และ การจองคิวออนไลน์ ด้วยบริการผ่านทาง Application ทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือ และจะมีการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถทำงานด้วยความแม่นยำ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป ตามเจตนารมย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับสากล เพื่อสร้างการยอมรับให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแท้จริง
ทั้ง 2 โครงการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนจากนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กลับคืนมาเป็นปกติโดยเร็ว และถือโอกาสมอบโครงการบริการออนไลน์ทั้ง 2 โครงการเป็นของขวัญรับปีใหม่ที่จะถึงนี้อีกด้วย