เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจท่องเที่ยว ผบช.ทท.เปิดการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า(CEW) และยุทธวิธีตำรวจจำลองเหตุรุนแรง

เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้า(CEW) เพื่อฝึกกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวให้พร้อมใช้อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดูแลความรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”

วันที่ 21 ธ.ค.64 พล.ต.ท.สุคุณ  พรหมายน ผบช.ทท. พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์  พรรธนประเทศ รอง ผบก.ทท.1 พ.ต.อ.ศราวุธ  ตันกุล  รอง ผบก.ทท.1 พ.ต.อ.ปิยรัช  สุภารัตน์  ผกก.1 บก.ทท.1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาในสังกัด กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้า(CEW) ยี่ห้อ TASER รุ่น X2 และการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวในสถานการณ์มือปืนยิงกราด (active shooter ) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.1 บก.ทท.1 โดยฝึกอบรมตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยแบ่งเป็น 2ภาคปฏิบัติ มีกำลังพลเข้ารับการฝึกจำนวน 24 นาย การปฏิบัติ ดังนี้ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี ได้แก่ กฎความปลอดภัยในการใช้ TASER X2 เทคนิคการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คำเตือนและความเสี่ยง ข้อควรระวัง ของ TASER ข้อควรระวังบุคคลที่ไม่ควรใช้ การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์รอบเอวสายตรวจ ตำแหน่งยิงหัวกระสุนที่เหมาะสมและโซนเป้าหมายที่ยิงได้เหมาะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระยะหวังผลของอาวุธและการ ARC ซ้ำเมื่อคนร้ายขัดขืน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และระงับเหตุ ระดับการใช้กำลังที่เหมาะสมต่อการใช้ อาวุธ TASER X2 scenario การเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุด้วย TASER X2 การเก็บหัวกระสุน และพยานหลักฐานหลังการใช้ TASER X2 ระงับเหตุหรือหยุดยั้งคนร้าย

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติได้แก่ 1.การจัดเรียงอุปกรณ์สายตรวจ (patrol equipment set up) 2.การฝึกความคุ้นเคยการใช้อุปกรณ์รอบเอว การควบคุมพันธนาการ  -การตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย ท่าอาวุธปืน

3.การขึ้น-ลง,จอดรถทางยุทธวิธี 4.การเคลื่อนที่ภายนอกอาคารเข้าเผชิญเกตุ 5.การแนะนำนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุยิงกราด (active shooter situation managment for tourist police)

 -หนี ซ่อน สู้ เมื่อเกิดเหตุยิงกราด

 -ไปในทิศทางตรงข้ามกับเสียงปืน

 -การจดจำเส้นทาง เข้า-ออก สถานที่เกิดเหตุ

-การสังเกตห้อง ผนัง ที่กำบังแข็งแรงปลอดภัย

-การจัดท่าพักฟื้นสากล

6.การตัดสินใจใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ -scenario การเข้าเผชิญเหตุด้วยอาวุธปืน และการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.ต.ท.สุคุณ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีความจำเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนับได้จากข่าวสารจากสำนักข่าว หนังสือพิมพ์ ตามโซเชียลต่างๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีก่อนที่จพเกิดความเสียหายขึ้นจนถึงแก่ชีวิตประชาชนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สายตรวจใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อระงับเหตุที่คนร้ายก่อเหตุใช้าวุธจับตัวประกันและได้ระงับเหตุได้ทันจากการใช้ปืนไฟฟ้าจนสามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเห็นว่าตำรวจท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมกับการทำงานในรูปแบบวิถีใหม่ New normal ตามแนวทางรัฐบาลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในภารกิจปกป้องดูแลและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชน พล.ต.ท.สุคุณ กล่าว

ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการฝึกกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในการใช้  อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า TASER X2 พร้อมเสริมความรู้ทฤษฎีการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและการฝึกสถานการณ์การใช้อาวุธTASER x2 เข้าระงับเหตุ และการแก้ไขสถานการณ์มือปืนยิงกราด(ACTIVE SHOOTER)สำหรับตำรวจท่องเที่ยว ให้การปฏิบัติงานสายตรวจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว