ผบช.ตชด. ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียน พร้อมสั่งการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยราษฏรแนวชายแดน

วันนี้ 17 ธันวาคม 2564 พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จากนั้นลงพื้นที่ ติดตามการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียนมา ที่อพยพข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย จากสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและชนกลุ่มน้อย ในพื้นที่ฝั่งเมียนมา บริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านดอนไชย หมู่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า วันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน มีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย เป็นเหตุให้ราษฏร ในฝั่งเมียนมาได้อพยพ หนีภัยเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ในส่วนของการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังนเรศวร ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดูแล ผู้หนีภัยจากความไม่สงบ จากฝั่งเมียนมา ตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการดูแลความปลอดภัยราษฏรชาวไทย ในพื้นที่แนวชายแดน


ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ให้หน่วยปฏิบัติการ ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสหภาพเมียนมา เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสั่งการให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เพิ่มกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบ และ รักษาความปลอดภัยแก่ราษฏรในพื้นที่แนวชายแดน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา พบว่าในวันนี้ มีผู้หนีภัยจากความไม่สงบความเมียนมา อพยพข้ามเข้ามายังฝั่งไทย เพิ่ม วันนี้ อีกจำนวน 95 คน แบ่งเป็นชาย 46 คน หญิง 31 คน เด็กชาย 11 คน และเด็กหญิงอีกจำนวน 7 คน ทำให้ขณะนี้มีผู้หนีภัยจากการสู้รบ เข้าพักรอ ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว รวม จำนวน 2,598 คน แบ่งเป็นชาย 850 คน หญิง 941 คน เด็กชาย 359 คน และเด็กหญิง 448 คน