ชุมพรจัดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ร่วมกับพลตำรวจตรี วิรุฬ สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร  พันตำรวจเอกประสิทธิศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พันตำรวจเอกเทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร  นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร  นายภาสกร ชาญกสิกร เลขานุการ อบจ. นายศรีชัย วีรนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจักโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

   พันตำรวจโทสมชาย มากอำไพ กล่าว  ท่านพลตำรวจโทอำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งเห็นความสำคัญว่าปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ต่อทรัพย์สินและความสูญเสียต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นส่วนมาก ท่านจึงดำริให้จัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ขึ้นทุกสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันให้ลดการบาดเจ็บ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้เคารพต่อกฎหมาย เคารพกฎจราจร ด้วยการสวมหมวก

    พันตำรวจเอกเทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ กล่าวว่า โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้เคารพต่อกฎหมาย ด้วยการสวมหมวก นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนการปฏิบัติ มี ๓ ช่วงด้วยกัน ช่วงเริ่มต้นรณรงค์ คือตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม2565  ช่วงกวดขันเข้มข้น มีด้วยกัน 3 ระยะ สำหรับผู้กระทำผิดข้อหา “ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์” และข้อหา “เป็นผู้ขับขี้ยินยอมให้ผู้โดยสารไม่สวม หมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ จะมีอัตราเปรียบเทียบปรับต่างกัน   ผู้กระทำผิดระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะเปรียบเทียบปรับในอัตรา 200 บาท ผู้กระทำผิดระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จะเปรียบเทียบปรับในอัตรา 300 บาท ผู้กระทำผิดระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้กระทำผิด

   นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร  เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ทุกท่านทราบดีว่าปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน  รวมถึงเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดนสารตระหนักถึงความ ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยโดยการปลูกจิตสำนึกพร้อมกับบังคับใช้ กฎหมายจราจรไปพร้อมๆกัน