แม่บ้านตำรวจ จ.เลยผลิตสมุนไพรไทยป้อนตลาดสร้างรายได้กลุ่มแม่บ้าน

แม่บ้านตำรวจภูธรเลยจัดโครงการผลิตสมุนไพรไทยป้อนตลาดสร้างรายได้กลุ่มแม่บ้าน
อ.เมืองเลย จ.เลย กระแสทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาสินค้าที่พุ่งสูง ประชาชนหันมาพึ่งสมุนไพรไทยร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของแม่บ้านตำรวจ

วันที่ 11 ธ.ค.2564 ด้วยพิษจากเศรษฐกิจโดยรวม พิษจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งพิษจากการกู้เงินขอองสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลยที่ข้าราชการตำรวจต้อง
แบกรับจากการกระทำผิดของอดีตผู้บังคับบัญชา มีมูลค่านับร้อยล้านบาทและข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลยเดือดร้อนหนักกว่า 200 นายรวมถึงครอบครัว ต้องเดือดร้อนจนเป็นคดีเป็นข่าวมาแล้ว แม้จะมีสถาบันการเงินและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ แต่ปัญหาการครองชีพ การเลี้ยงดูบุตร-หลาน บุคคลในครอบครัว และต้องชำระหนี้หนักมากขึ้น ความจำเป็นดังกล่าวต้องได้รับการดูแลสนับสนุนให้บุคคลในคอบครัวของข้าราชการตำรวจเมืองเลยมีงานทำมีรายได้


ตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยการสนับสนุน ของ ท่าน พล.ต.ต.สุรชัย สังฆพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย จัดโครงการ “หอมเลย” ส่งเสริมเกื้อกูลให้กลุ่มแม่บ้านตำรวจฯใช้เวลาว่างเข้ามารวมกลุ่มทำงานสร้างผลิตภัณฑ์ ดับกลิ่น การบูร บรรจุภัณฑ์ เป็นรูปตุ๊กตา ใช้ในห้องน้ำ ห้องนอน ตู้เสื้อผ้า ห้องทำงาน ยังมีสรรพคุณ ช่วยแก้วิงเวียน ไข้หวัด ขัดจมูก หายใจโล่ง แก้อาการเมารถ ไล่ยุง ไล่แมลง ลดกลิ่นอับ นับว่าเป็นโครงการนำล่องเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ โดย แม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ใช้เวลาว่าง เพื่อหารายได้พิเศษ จุนเจือครอบครัว นำเสนอตำรวจภูธรภาค 4 อีกด้วย