ผบช.ภ.5 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 5 ธันวาคม 2564เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมกันตลอดสาย ตั้งแต่พื้นที่ อ.แม่ริม อ.เมือง และ อ.หางดง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณประตูน้ำมหิดล – ประตูน้ำดอนไชย ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมี จนท.ตร จิตอาสา ประกอบด้วย บก.อก.ภ.5 ,บก.สส.ภ.5,บก.กค.ภ.5 และ ภ.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ จิตอาสาภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกำลังพลจิตอาสาทั้งสิ้น 1,000 คน ช่วยกันทำจิตอสาพัฒนาบริเวณจุดที่รับผิดชอบ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด