กองทะเบียนประวัติฯ ยกเลิก ตรวจสอบประวัติฯ แบบ Walk In 1 ม.ค.นี้ เริ่มตรวจฯทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2574 ที่กองสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สพฐ.ตร.) พล.ต.ต.วาธี อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ผบก.สฝจ.),โฆษก สพฐ.ตร.เปิดเผยว่า กองทะเบียนประวัติอาชญากร(ทว.)พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว และได้มาตรฐาน“ประสิทธิภาพโปร่งใส นำสมัย มาตรฐาน” วิสัยทัศน์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ด้วยทาง พล.ต.ต.ฐากูร  นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. มุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาติดต่อ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้นำหน่วย

             
ซึ่ง พล.ต.ท.วีระ  จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ที่ต้องการเห็นหน่วยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เพื่อ สนองตอบความต้องการของประชาชน และดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่วางไว้

โดยทาง กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Records Division) หรือ ทว.เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนข้อมูล เก็บบันทึกเรื่องราว รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระทำความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ในคดีอาญา เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

นอกจากนี้หนึ่งในการให้บริการประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการสมัครเข้าทำงาน รวมไปถึงผู้ที่จะขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต่ออายุใบขับขี่ และรถรับจ้างสาธารณะ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ด้วยสถานการณ์โควิด-19

ทำให้ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ “เว็บไซต์  https://criminal.police.go.th/ “ และให้บริการเพียงวันละ 500 คน เท่านั้น พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยแอลกอฮอล์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ “ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล” พร้อมให้บริการประชาชนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ อาคาร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญา -กร โดยจะเริ่มเปิดประตูเล็กเพื่อจับบัตรคิว ในเวลา 07.30 น. และพร้อมให้บริการในทุกช่องบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดกลุ่มให้เหมาะสม ไม่แออัดมากเกินไป  
 
 
ซึ่งขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยาก หากมาด้วยตนเองให้นำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท หากฝากคนอื่นทำให้ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตรวจสอบประวัติพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หนังสือการมอบอำนาจ ระบุให้บุคคลใดทำอะไร พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
         
โดยปกติกองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ แต่กรณีการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถรับผลได้ทันที หรือหากอยู่ต่างจังหวัดสามารถยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกจังหวัด แต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 205 1315 ในวันและเวลาราชการ ข่าวดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะยกเลิกการการตรวจสอบประวัติฯ  แบบ Walk In เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยสามารถตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ – ชื่อสกุลแบบออนไลน์ ทำได้ง่าย เพียงคลิ๊กไปที่ www.crd-check.com                                      

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดก่อนกดยอมรับ จากนั้น กดยอมรับ และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง เลือกวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติ ระบุจำนวนชุดเอกสารที่ต้องใช้ (ค่าธรรมเนียมชุดละ 100 บาท) อัปโหลดรูปภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชน แล้วเลือกสถานที่ที่ต้องการรับผลประวัติ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนได้เช่นกัน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะว่าอยู่ในขั้นตอนใดได้ตลอดเวลา เพียง 7 วันทำการ คุณก็สามารถรับเอกสารได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง หรือมารอคิวแต่อย่างใด
วันนี้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมการดำเนินการเพื่อให้บริการ ตรวจสอบ แจ้งผล มีความถูกต้อง รวดเร็ว และรัดกุม อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ #โฆษก สพฐ.#กล่าว