ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0

เมื่อเวลา 10.00น.ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 โดยมีพล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนส่วนราชการ,ข้าราชการตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คณะกต.ตร.ภ.จว.สมุทรสาคร ,กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ที่ลานเอนกประสงค์สภ.เมืองสมุทรสาครโดยมี พ.ต.อ.ธนากร วงษ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานโครงการสมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0


โดยทางด้านพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่าโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรม เชิงรุก การสร้างพื้นที่ความปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง เมืองอัจฉริยะ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

โดยตำรวจภูธรภาค 7 ได้พิจารณาคัดเลือก สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานีตำรวจนำร่องของจังหวัดสมุทรสาคร ในการดำเนินการจัดทำโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรม การสกัดกั้น ระงับ ยับยั้งผู้ที่จะก่ออาชญากรรม และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางคณะกต.ตร.ภ.จว.สมุทรสาคร ได้มอบไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนที่ให้กับผกก.สภ.ในสังกัดภ.จว.สมุทรสาคร นอกจากนี้ทางผบช.ภ.7 ยังได้เยี่ยมชมห้อง One Stop Service การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 และระบบบัตรคิวภาษาไทยและภาษาพม่าของสภ.เมืองสมุทรสาคร อีกด้วย