สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ประจำปี 65

วันนี้ เวลา 08.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่เข้าเข้าอบรมฯ ร่วมพิธีเปิด

สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการแถลงนโยบาย โครงสร้าง ความรับผิดชอบ ของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอภิปรายสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในคดีค้ามนุษย์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม

ภาพโดย POLICE TV