นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12/2564 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ทำงานด้านการจราจร ให้มีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรด้านการสอบวัดความรู้ เพื่อให้คนทำงานด้านการจราจรสามารถบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องการจราจร ให้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันว่าผู้กระทำผิดเคยทำผิดมาแล้วกี่ครั้ง และสามารถตรวจสอบได้จากผู้บังคับบัญชา และมีมาตรการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบตัดคะแนนความประพฤติ และดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรแล้วไม่ไปชำระค่าปรับ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีพอใจผลการปฏิบัติของตำรวจสามารถลดปริมาณการแข่งรถในทางได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการ หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ได้กำชับว่า หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ มีการฝ่าฝืน เสี่ยงเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาที่ดูแลพื้นที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบ

สำหรับการรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ เดือนพฤศจิกายน 2564 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 29 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 21 นาย, ปลดออกจากราชการ จำนวน 6 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 2 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 222 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 166 นาย ปลดออกจากราชการจำนวน 47 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 9 นาย