น.1 เข้าใจผู้ประกอบการ แต่ขอร้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ กทม.ด้วย

นที่ 27 พ.ย. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่านที่มีการอนุญาตให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีใบรับรอง SHA หรือ TSC+ และบริโภคได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. หากบริโภคเกินเวลาหรือไม่มีใบรับรอง ตำรวจจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนี้ยังมีประกาศของกรุงเทพมหานครบังคับใช้อยู่

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มหากอนุญาตหรือปล่อยให้ลูกค้า
มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเกินเวลา 21.00 น.มีความผิด ตามประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 45) ข้อ 2.4 , พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน กรณี ผบช.น. เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบเกี่ยวกับสถานที่ที่ห้ามเปิดบริการตามประกาศ กทม. ได่แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหารที่จำหน่ายสุราเกินเวลา 21.00 น. อาบ/อบ/นวด หากผ่าผืนโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท

ประกาศ กทม.เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45 และให้จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้านที่เป็นห้องแอร์ได้ไม่เกิน 50%
หากเป็นร้านที่เป็นพื้นที่เปิดสามารถนั่งในร้านได้ไม่เกิน 75% ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 34 และตามประกาศ กทม.เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 43

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย