ผู้การจันทบุรีประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติกับผู้ประกอบการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว

 ที่  ห้องประชุมรัตนาวดี โรงแรมรัตนปุระ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่านพลตำรวจตรี นราเดช กลมทุกสิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเตชิต  กุลกนิษฐ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จ.จันทบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการจำนวน 52 แห่งเข้าร่วมในการประชุมเพื่อรับรู้ถึง บทบาทหน้าที่ของตนเองจะได้นำไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากในช่วงนี้ทางรัฐบาลได้ทำการเปิดประเทศมีการผ่อนคลายมาตราการต่างๆ ทำให้มีประชาชนจากต่างจังหวัดได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองจันทบุรีเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดจันทบุรีและทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ห่วงใย ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จะรู้สึกผ่อนคลายและพลั้งเผลอในเรื่องของมาตรการป้องกันตนเองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจเกิดการเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -19 ได้ 

ดังนั้น จึงได้จัดประชุมให้คำแนะนำข้อปฏิบัติของการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวังและเตือนนักท่องเที่ยวให้ดูแลตนเองอย่างถูกต้อง  และในส่วนของทางด้านความปลอดภัยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรียังได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี​ให้จัดกำลังสายตรวจออกลาดตระเวณทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังให้สายตรวจออกเดินเท้าลงพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย