ปคบ.บุกค้นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผิดกฎหมาย

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.2 บก.ปคบ. สนธิกำลังสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่ง ย่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายสารเคมีวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

สืบเนื่องจากวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานตำรวจ ชป.2 กก. 2 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่อำเภอขุนหาญ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบร้านค้าวัตถุเคมีการเกษตรแห่งหนึ่ง ย่าน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งร้านค้าดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย พันธุ์พืช อาหารสัตว์ควบคุม และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยพบสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ชื่อการค้า โมสทีฟอน ชื่อสามัญ อีทีฟอน (ETHEPHON) จำนวน 72 กระป๋อง ซึ่งสารอีทีฟอน (ETHEPHON) เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ลำดับที่ 634 บัญชีที่ 1.1 ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตร ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 แต่ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเจ้าของร้านให้การว่าได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวมาจาก บริษัทแห่งหนึ่ง ย่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าว

จากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 5 รายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 จำนวน 3 รายการ และวัสดุและอุปกรณ์การผลิต จำนวน 15 รายการ โดยทางบริษัทรับว่าผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ได้รับวัตถุดิบและวัสดุมาจากบริษัทแห่งหนึ่ง ส่วนกล่อง ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และฉลาก บริษัทของตนเป็นผู้จัดทำขึ้นและแบ่งบรรจุส่งขายให้กับลูกค้า และในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจึงได้เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย จำนวน 3 ตัวอย่าง และปุ๋ยเคมี จำนวน 1 ตัวอย่าง นำส่งตรวจวิเคราะห์ที่กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยผลิตทางการเกษตร และเจ้าพนักงานตำรวจได้นำตัวอย่างของกลางที่ตรวจพบ ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน กก.2บก.ปคบ. หากพบมีความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พล.ต.ต.อนันต์ เตือนว่า ก่อนเลือกซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้เกษตรกรตรวจสอบและเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียน จากกรมวิชาการเกษตร โดยให้ดูทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ฉลากแสดงไว้ที่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไม่มีทะเบียนหรือทะเบียนหมดอายุ อาจทำให้เกษตรกรใช้สารเคมีที่ไม่ได้คุณภาพ และเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เกษตรกร หากพบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่มีทะเบียน การแสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งบก.ปคบ.ได้ตลอด 24 ชม.