ART EXHIBITION ตามหาเด็กหาย “พลังสังคมยิ่งใหญ่เสมอ” พบกับตำรวจนักเสก็ตช์ภาพ Age Progression

ART EXHIBITION ตามหาเด็กหายภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลังสังคมยิ่งใหญ่เสมอ” การจัดนิทรรศการและการเสวนา โดยนักเสก็ตช์ภาพมือหนึ่งของประเทศ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ และคุณมาโนช พุฒตาล รวมทั้งการแสดงตนตรีโดยนักดนตรีรับเชิญ คุณนพ (กีต้าร์) น้องเพชร (Pettyrock) น้องเอิร์น (Violin) และคุณเอญ่า

การจัดนิทรรศการและการเสวนาในครั้งนี้  จัดขึ้นภายในคาเฟ่ Play Space  ย่านหัวลำโพง โดยมีการนิทรรศการภาพสเก็ตช์ของเด็กหายไป ซึ่งสเก็ตช์ภาพโดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การทำภาพเด็กหายให้มีอายุเท่าปัจจุบันเรียกว่ากระบวนการ Age Progression เรียกว่าเป็นความหวังสุดท้าย หลังจากที่เด็กหายไปเป็นเวลานานหลายปี จึงเลือกใช้กระบวนการนี้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปหน้าตาของเด็กที่หายก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการติดตามหรือประชาชนที่พบเห็น

“สิ่งของบางอย่างที่หายไป มีค่ามีราคาแพงเราก็ใจสลายแล้ว… แต่นี่ลูกเรา พี่เรา น้องเรา ญาติของเราหายไป มันไม่ใช่แค่ใจสลาย แต่มันแทบจะทำใจไม่ได้เลย ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม” บทสนทนที่เกิดขึ้นระหว่างการเสวนาหัวข้อ ตามหาเด็กหายโดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะและ คุณมาโนช พุฒ การเสวนาในครั้งนี้ได้พูดคุยถึงขั้นตอนกระบวนการการตามหาเด็กหายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การสเก็ตช์ภาพเด็กที่หายไปให้มีใบหน้าอายุใกล้เคียงกับปัจจุบัน ยกตัวอย่าง น้องจีจี้ซึ่งเป็นเด็ก 9 ขวบ ที่หายไปลึกลับกว่า 11 ปี ภาพของน้องจีจี้ถูกสเก็ตช์ขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับช่วงอายุในปัจจุบัน เจ้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามน้องจีจี้ และเด็กคนอื่นๆที่หายไป

พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ กล่าวว่า การจัดกรรมในครั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาที่เราประสบกับปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ แต่ปัญหาเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่เด็กที่หายไปหลายปีก็ยังคงมีการติดตามอยู่ ปัญหาเด็กหาย เป็นสิ่งที่สังคม ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมไม่ให้เกิดขึ้น มาตรการในการป้องกัน เช่น การป้องกันไม่ให้มีปัญหาภายในครอบครัว ดูแลใกล้ชิดกันอย่างอบอุ่น ติดตามสอดส่องดูแลให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของบุตรหลาน รวมถึงระวังเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การล่อลวงเด็กผ่านสื่อโซเชียลฯ การหลอกลวง คุกคามทางเพศ หรือแม้แต่การหลอกเอาทรัพย์สิน และยังแนะให้ผู้ปกครองปลูกฝังลูกหลานของตนให้รู้จักระวังตัวเองจากภัยต่างๆ สอนให้เด็กจดจำ สังเกต สิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ชักจูง ซึ่งเป็นที่มาของอาชญกรรมต่างๆในปัจจุบัน