รองโฆษก ตร.ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

รองโฆษก ตร. เผย 16 ปีที่ผ่านมา มีการใช้ความรุนแรงกับเด็ก กว่า 1,300 ราย พร้อมย้ำเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ชี้ มติ ครม. กำหนดให้ พ.ย ของทุกปี ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันนี้ (12 พ.ย.64) พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบกำหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งทุกๆปีจะมีการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักในการร่วมกันป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดต่อเด็ก และสตรี ในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ


พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวว่า ในปัจจุบันก็ยังพบว่าความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยบูรณาการความช่วยเหลือ เริ่มจากครอบครัวสถานศึกษา สถานที่ทำงาน ในการช่วยสอดส่องดูแลป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น แต่หากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าไปทำการช่วยเหลือได้โดยด่วน

นอกจากนี้ การใช้ความรุนแรง ไม่ได้เกิดจากการทำร้ายร่างกายเสมอไป เพราะรวมถึงการทำร้ายจิตใจด้วย ทั้งคำด่าทอ หรือคำหยาบคาย ล้วนแต่มีผลกระทบทางจิตใจเช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่ผู้ถูกทำร้ายมักไม่กล้าบอกใคร เพราะกลัว อับอาย เสียชื่อเสียง รวมถึงเกรงว่าจะมีผลกระทบกับครอบครัว โดยพบว่าสถิติ 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2563) มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กและมาเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้รพ.ตร. จำนวนกว่า 1,307 ราย อีกทั้งพบว่าความรุนแรงต่อเด็กยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ก้าวผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว อย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ หรือหากพบเบาะแสการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทรสายด่วน 191 , สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 , สายด่วน1300 กระทรวงพม. หรือ ขอคำปรึกษาจากสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ได้ที่เพจBecause we care ได้ตลอด24ชั่วโมง