ตำรวจเตรียมจัดการการจราจร รับเปิดเทอม 1 พ.ย.64

วันนี้ (31 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศจร.ตร. เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวการจราจรให้กับประชาชนรับเปิดเทอมในวันที่ 1 พ.ย.64 ที่จะถึงนี้

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัด ทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในพื้นที่ กทม. จะมี 63 โรงเรียนนำร่องที่ได้รับอนุญาตจากกรมอานามัย ให้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอาจมีผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนักเรียน ทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้


ท้ังนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติในสายงานจราจร Standard Operation Procedures (SOP) ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นแล้วยังให้ตำรวจทุกพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์เส้นทางหลีกเลี่ยงในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การสวมหมวกนิรภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งภายในและโดยรอบพื้นที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอย่างเคร่งครัด


รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใย เรื่องการจราจรติดขัด และมาตรการทางสาธารสุข ทั้งนี้ตนได้มอบหมาย พล.ต.ท.ปรีชา ฯ รอง ผอ.ศจร.ตร. ลงมาควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการ บก. 02 สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที