สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช”

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” โดยมี พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ ดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และข้าราชการตำรวจเสมอมา รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ ในสำหรับในส่วนของหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน ตุลาคม 25654 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต่อไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง