ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และสืบสวนขยายผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ สืบสวนขยายผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง ดังนี้

เนื่องด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น จึงสั่งการไปยังหน่วยงานความมั่นคง และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามข่าวเชิงลึกในด้านความเชื่อมโยงของขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าประเทศไทย รวมถึงขบวนการค้ามนุษย์ต่างๆ พร้อมทั้งให้มีการประสานปฎิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดรับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากภาคประชาชน ทำการพิสูจน์ทราบพร้อมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการเครือข่ายค้ามนุษย์ ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องกัน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยได้กำชับและสั่งการไปยัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บช.สอท.), กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศพดส.ตร.) โดยให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล ในการสืบสวนหาข่าวสารเชิงลึกและสืบหาความเชื่อมโยงขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าไทย ซึ่งอาจนำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ และปฏิบัติตามมติศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจ สถานประกอบการ โรงงาน ที่พักคนงาน โดยเฉพาะแหล่งค้าประเวณีและแรงงานภาคประมง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

หากพบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที และหากพบว่าพื้นที่ใดหย่อนยานหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ อีกทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากพบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกราย

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดให้ถึงกลุ่มนายทุน มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามหลักยุทธวิธีตำรวจและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนด

นอกจากนี้ หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปยัง Call Center ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง