สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2564 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” เพื่อดูแลสวัสดิการตำรวจทั่วประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2564 และพิธีเปิดตัว แอปพลิเคชัน “แทนใจ” แอปพลิเคชัน เพื่อดูแลระบบสวัสดิการต่างๆ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้น สำหรับข้าราชการตำรวจ


วันที่ 17 ต.ค. 64 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2564
เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้


• เวลา 07.00 น. พิธีบูชาพระภูมิ พระนิรันตราย พระนารายณ์ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทน
• เวลา 07.30 น. พิธีสักการะรูปจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ณ ชั้น 3
อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทน
• เวลา 08.00 น. พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ ด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธี
• เวลา 08.10 น. พิธีสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธี
• เวลา 08.20 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธี

ต่อมา 09.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” ซึ่งเป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยจัดทำขึ้นจากแนวความคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการเปลี่ยนระบบด้านสวัสดิการและฐานข้อมูลกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล อีกทั้งเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำคัญ และสิทธิสวัสดิการต่างๆ อาทิ ระบบการดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการ, การประเมินขั้น, สิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์, ระบบการคำนวณเงินเยียวยากรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, หลักสูตรการฝึกอบรมนอกหน่วย, แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน ในการพัฒนาและยกระดับสวัสดิการของตำรวจและครอบครัว โดยได้มอบหมายให้
พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

บันทึกภาพ ถ่ายทอดสด พิธีเปิดแอปพลิเคชั่นแทนใจ สวัสดิการตำรวจ

แอปพลิเคชัน “แทนใจ” จะช่วยให้การบริหารจัดการสวัสดิการและการส่งข่าวสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของหน่วยงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี

ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้เข้าถึงและได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดภาระและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีกำลังกายและใจในการออกไปดูแลสังคมได้อย่างดีขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน และทุ่มเท


ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “แทนใจ (TANJAI)” ได้ผ่านระบบฐานปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบฐานปฏิบัติการ iOS ผ่านทาง App Store และฐานปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store สำหรับฐานปฏิบัติการของ HUAWEI สามารถใช้ได้ทั้ง Play Store และ HUAWEI APP Gallery โดยค้นคำว่า “แทนใจ” หรือสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์แนบท้ายนี้
สำหรับ iOS

• https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0% B9%83%E0%B8%88/id1587479777?l=th
สำหรับ Play Store
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanjaicard.defa