ผบช.ก. นำคณะจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ผบช.ก. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด บช.ก. เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต (11 ต.ค. 64)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ 11 ต.ค. 64 จนถึงพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 64 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต (11 ต.ค. 64) อีกทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ที่เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความเสียสละ มีจิตสำนึก “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรม (2 วัน) ประมาณเกือบ 200 นาย ในส่วนของวันนี้มีระดับ ผบช. รองผบช. และ ผบก. เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ประมาณ บก.ละ 10-15 นาย โดยมีการแบ่งการบริจาคโลหิตของกำลังพลแต่ละ บก. ออกเป็น 2 วัน คือ จันทร์ที่ 11 (7 บก.) และ อังคารที่ 12 ต.ค. (5 บก.) นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเชิญชวนครอบครัว และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกกองบังคับการในสังกัด และครอบครัวของกำลังพล ให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมีการจัดลำดับให้กำลังพลทยอยเข้ามาตามเวลากำหนด งดการรวมกลุ่ม เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด