ที่ปรึกษา สบ 9 ลงพื้นที่โคราช นำร่องติดตั้งกล้อง CCTV เปิดพื้นที่ “Safety Zone”

ที่ปรึกษา สบ 9 ลงพื้นที่โคราช นำร่องติดตั้งกล้อง CCTV เปิดพื้นที่ “Safety Zone”แห่งแรกของประเทศ หลังได้งบสนับสนุน อบจ 90 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา สบ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงนาม (MOU) กำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน นำร่องแห่งแรกของประเทศ โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น อบจ.ประมาณ 90 ล้านบาท ในการติดตั้งทั้ง 32 อำเภอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการป้องปรามอาชญากรรมและการติดตามตัวคนร้ายหลังจากก่อเหตุ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา สบ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า การดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ โดยนำร่อง 10 อำเภอ ได้แก่ (1) อ.ปากช่อง (2) อ.ด่านขุนทด (3) อ.สีคิ้ว (4) อ.สูงเนิน (5) อ.เมือง (6) อ.โนนสูง (7) อ.คง (8)อ.โนนแดง (9) อ.สีดา และ(10)อ.บัวลาย เป็นแนวทางการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาล จึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ใน จ.นครราชสีมา โดยสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งแบ่งภารกิจในการดำเนินงาน ตามความถนัดและเหมาะสม โดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ โดยทาง อบจ จะสนับสนุนในการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นวงเงิน 90 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2564-2566 ถึงจะครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ