รองผบ.ตร. เป็นประธานเปิดสถานีตำรวจท่องเที่ยว (นราธิวาส)

รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีตำรวจท่องเที่ยว3(นราธิวาส) กองกำกับการ3 กองบังคับการ3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ก.ย. 64) เวลา 10:30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด สถานีตำรวจท่องเที่ยว3 (นราธิวาส) กองกำกับการ3 กองบังคับการ 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมี ผู้นำศาสนาพุทธ-อิสลาม นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พ.ต.อ.ภักดี ปรีชาชน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ต่อมาเวลา 10:40 น. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดผ้าคลุมป้ายอาคารที่ทำการ และได้ร่วมกับ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 3 ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สุดท้ายร่วมกันปล่อยปลาดุกบิ๊กอุยบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสถานีฯ อีกด้วย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า อาคารสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นสถานที่ทำการทางราชการแห่งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจท่องเที่ยว ในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้บริการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน พร้อมฝากช่วยกันดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้มีความสง่างามสมกับเป็นสถานที่สำหรับการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

นอกจากนี้ พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าวว่า อาคารที่ทำการแห่งนี้ ได้ก่อสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาที่ทำการเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในขนาดนั้นเห็นว่าสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 ยังเช่าอาคารที่ทำการประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่มีนีกท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการจากหน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต่อมาสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 จึงได้ขอรับการสนับสนุนที่ดินจากนิคมสหกรณ์บาเจาะเป็นเนื้อที่ 2 ไร่เศษ และได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท และเริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้รับมอบอาคารที่การ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 มีกำลังพล 40 นาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 เขตตรวจ ตำรวจท่องเที่ยวทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน