ผบช.ทท.ตรวจเยี่ยม กก.2 บก.ทท. 2 จ.เชียงใหม่

ผบช.ทท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจท่องเที่ยว1 กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อพบปะกำลังพลในหน่วย และมอบของที่ระลึก เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว

วันนี้ ( 11 ก.ย. 64 ) เวลา 11:00 น. พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง นว.(สบ 4) ตร.ปรก.บช.ทท.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจท่องเที่ยว1 กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.2 บก.ทท.2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม ผบช.ทท.ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพลและอาสามัครในหน่วย อีกทั้งมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณข้าราชการตำรวจรวมถึงอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในหน่วย โดยได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันในหน่วย และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจท่องเที่ยว1 และ กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 (เชียงใหม่) โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทางผบช.ทท.ก็ได้มอบหมายและกำชับนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการในหน่วย และถือโอกาสนี้กล่าวอำลาหน่วยงานก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้

ทั้งนี้ ผบช.ทท. ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวประจำหน่วย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างดีเสมอมา และไม่สร้างภาพลักษณ์หรือเรื่องที่เสื่อมเสียให้แก่หน่วยงาน