สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก นำร่องโครงการตรวจเชื้อเชิงรุกตามสถานีตำรวจ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุชที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจความพร้อมรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก เพื่อเป็นการนำร่องโครงการ ตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1-2

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้าง ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั่วประเทศ โดยจัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับทุกหน่วยครบตามจำนวนที่ร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด


จึงได้จัดทำโครงการตรวจเชื้อโดยรถเคลื่อนที่ขึ้น สำหรับใช้ในพื้นที่สถานีตำรวจ บ้านพักข้าราชการตำรวจ และแหล่งชุมชนในพื้นที่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนในชุมชน จะได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องตามวงรอบ หรือตามที่มีอาการ อีกทั้งสามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที เพื่อลดการเจ็บป่วยอาการหนักหรือเสียชีวิต และคาดว่าข้าราชการตำรวจและครอบครัวจะมีการติดเชื้อในอัตราที่ลดลง

สำหรับรถตรวจเคลื่อนที่นี้ จะเข้าไปตรวจถึงที่สถานีตำรวจ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจแบบทั่วถึง ไม่ต้องเดินทางไกล นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารับบริการของสถานีตำรวจ สำหรับรถตรวจเชื้อโควิค-19 เชิงรุกเคลื่อนที่นี้ มีทั้งหมด 10 คัน ในรถยนต์หนึ่งคันจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 นาย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อ 2 นาย เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 1 นาย และ


พลขับอีก 1 นาย ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุก ตามสถานีตำรวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับการนำร่องในครั้งนี้ ที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1-2 มีข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมตรวจรวมจำนวน 120 คน แบ่งเป็นตำรวจจำนวน 60 คน ครอบครัวตำรวจจำนวน 20 คน ประชาชนจำนวน 40 คน สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจที่มีผลเป็นบวก จะถูกจัดส่งไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจ และรอผลเพื่อคัดแยกความรุนแรงของโรค โดยทางโรงพยาบาลตำรวจ จะทำการเอกซเรย์ปอด จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ขณะรอผลตรวจ ซึ่งจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ในส่วนของประชาชน มีทางคณะ กต.ตร.ของสถานีตำรวจแต่ละพื้นที่และผู้นำชุมชน คอยประสานงานและเพื่อนำเข้าสู่ระบบสาธารณสุข ตามสิทธิ์ของผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการตรวจเชิงรุก ทั่วประเทศ โดยมียอดอยู่รวมทั้งหมด 77,378 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 66,415 ราย ครอบครัวตำรวจ จำนวน 8,987 ราย และประชาชนทั่วไปจำนวน 1,976 ราย มีการตรวจพบเชื้อทั้งหมด 287 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน
98 ราย ครอบครัวตำรวจ 146 ราย และประชาชนทั่วไป 43 ราย