พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ปากช่อง ตรวจโครงการ ปากช่อง smart safety zone 4.0

วันนี้ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กันยายน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา สบ.9 เดินทางลงพื้นที่ สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 (ติดตั้งกล้องวงจรปิด) ที่ห้องประชุมญาณดิลก สถานีตำรวจภูธรปากช่อง โดยมี นายประทิป ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอปากช่อง นายเจตต์บรรจง สายพานวิทยา ประธานชุมชนเมืองปากช่อง นายวิชัย มณีรัตนกุล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมปากช่อง และหัวหน้าหน่วยงานให้การต้อนรับ

ตามที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว พล..ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 โดยคัดเลือกให้ สถานีตำรวจทั่วประเทศ 15 แห่งเป็นสถานีตำรวจนำร่อง

ซึ่ง สถานีตำรวจปากช่อง เป็นสถานี 1 ใน 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ นำร่องโครงการ ของตำรวจภูธร ภาค 3 ตามแนวนโยบายให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ  ผบช.ภ.3  ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์  ผกก.สภ.ปากช่อง กล่าวว่า โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 (สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 ) ได้รับความร่วมมือจาก นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง ติดตั้งกล้องวงจรปิดติดกล้องวงจรปิด cctv. ไว้ทุกพื้นที่และบริเวณทางแยกทางร่วมต่างๆ ในพื้นที่มุมอับ กว่า 200 ตัว

เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบหลังเกิดเหตุได้ โดยติดตั้งอุปกรณ์แม่ข่าย 2 จุด คือจุดที่ 1 ในศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.ปากช่อง และจุดที่ 2 ที่เทศบาลเมืองปากช่อง ที่สามารถตรวจสอบเหตุต่างๆ ขณะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และยังย้อนหลังเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่างๆได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน และร่างกาย

รวมทั้ง การก่อเหตุต่างๆ อาชญากรรม ความปลอดภัยของผู้สรรจร ตามท้องถนนในช่วงกลางคืนโดยลำพัง เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกัน อาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “ เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart city อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา สบ.9 กล่าวว่า โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 (สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 ) ดีอยู่แล้ว ท่าน ผบ.ตร. อยากให้โครงการนี้เข้าถึงประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เสนอแนะและในเรื่องต่างๆ แล้วอันไหนมีประโยชน์ ก็นำมาปรับใช้ รวมทั้งการแจ้งเหตุ การแจ้งข้อมูล เช่นมีการจำหน่ายยาบ้า หรือกำลังมีผู้ก่อเหตุ เพื่อตำรวจจะได้ทำงานง่ายขึ้น โดยให้อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่มีส่วนรับรู้โครงการ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของประชานส่วนรวม จากนั้นได้เข้าตรวจศูนย์ข้อมูล บนสถานีตำรวจภูธรปากช่อง และลงพื้นที่ชุมชนเมืองปากช่อง ตรวจจุดติดตั้งออดสัญญาณติดตั้งไว้ให้ประชาชนกดแจ้งเหตุ และกล้องวงจรปิด โดยมีนายเจตต์บรรจง สายพานวิทยา ประธานชุมชนเมืองปากช่อง นำตรวจตามจุดติดตั้งกล้อง พื้นที่เซฟตี้โซน

ที่มา ข่าว #ปากช่องไทม์