ร้อย ตชด.217 ชี้แจงกรณีกำลัง 2 นายติดโควิด-19

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก “พระจันทร์ ลายกระต่าย” ได้โพสต์ข้อความ “ปกปิดไทม์ไลน์ทำไมครับ” พร้อมรูปภาพข้อความการสนทนาทางสื่อโซเซียล ข้อความว่า “แจ้งข่าวครับ ร้อย ตชด.217 มีการติดโควิด ปิดข่าว เสี่ยงทุกคน มีการประชุม กินข้าวร่วมกัน คนที่ติดเชื้อ”
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอเรียนชี้แจงว่า เป็นกรณีกำลังพลในสังกัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 (ร้อย ตชด.217) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ติดเชื้อ COVID – 19 โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กองร้อยได้รับแจ้งจากกำลังพลในสังกัด จำนวน 2 นาย มีผลการตรวจ COVID – 19 เป็นบวก (ติดเชื้อ) โดยทั้ง 2 นายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและพักอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน คาดว่าติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว

ทั้งนี้เมื่อทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง จึงเข้ารับการตรวจและกักตัวอยู่ที่บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เมื่อกองร้อยทราบผลการตรวจดังกล่าว จึงแจ้งให้กำลังพลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทำการกักตัวสังเกตอาการและประสานโรงพยาบาลปราสาท เพื่อนำกำลังพลเข้ารับการตรวจคัดกรอง ในวันที่ 4 กันยายน 2564


จากกรณีดังกล่าวกองร้อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดและไม่มีการปกปิดข้อมูลตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์แต่อย่างใด ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล ครอบครัวและประชาชน