สถาปนา บช.ทท. ครบรอบ 4 ปี

วันนี้ (1 ก.ย.) ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา บช.ทท. ซึ่งปีนี้ถือเป็นที่4ของการก่อตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19

วันนี้ (1 ก.ย.) ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถนนสุวรรณภูมิ 4 อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา และนับเป็นปีที่ 4 ของการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายหลังได้รับการยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวช้อง

โดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ทท. พล.ต.ท.จำนงค์ รัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา และพล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท. พร้อมด้วย พล.ต.ต ปิยะวัฒน์ญูยืนอนนท์ ผบก.อก.บช.ทท.. พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.ทท.1, พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ พล.ต.ต. กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ทท.3, ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบที่ตั้ง บช.ทท. และในเวลา 9.30 น. ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับ บช.ทท. มาเป็นระยะเวลานานและมอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมในโครงการต่างๆของ บช.ทท. ประจำปี พ.ศ.2564 อีกด้วย ซึ่งพิธีการดังกล่าวจะเป็นการมอบผ่าน ผบก.ทท. 1-3 และ ผบก.อก.บช.ทท.เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ผู้รับในสังกัดของหน่วยต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางหน่วยงานยังได้จัดกิจกรรมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, และหน่วยแพทย์สนามในเขตพื้นที่ จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ทท.

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์โดยการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live ของหน่วย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด บช.ทท. ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

สุดท้ายนี้ พล.ต.ท.นิทัศน์ ผบช.ทท. ได้กล่าวว่าวันสถาปนา บช.ทท. นั้นถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง จึงอยากให้ข้าราชการตำรวจ ได้ตระหนักถึงความรัก และความสามัคคี อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงอยากให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านระลึกถึงความสำคัญของหน่วย โดยเฉพาะภารกิจและหน้าที่