โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 30 ส.ค.64 พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รุ่นที่ 2 ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเจตนารมณ์ ของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่23 ส.ค. – 23 ก.ย.64 โดยการฝึกจัดเป็น จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 นาย และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ณ กองร้อยฝึกอาวุธยุทธวิธี กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.(ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเล

จากนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระเบิดโควิด 19 โดยรัฐบาลมีนโยบายนำร่องเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ ได้แก่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์, สมุย พลัส โมเดล รวมถึงนโยบายอื่นๆที่จะเกิดขึ้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นและได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการตำรวจน้ำเป็นทีมครูฝึกและ ขอสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มาร่วมฝึกให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการช่วยเหลือทางน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกมาจากพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและอยู่ติทางน้ำที่สำคัญของประเทศ แบ่งกันฝึกเป็น 2 รุ่น โดยการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 นี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากตำรวจภูธรภาค 8 – 9 และตำรวจท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 40 นาย เริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564