ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี

ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี โดยมอบสมทบให้ครบจำนวน 210 ทุนๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 630,000 บาท 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ดูแลช่วยเหลือครอบครัวทายาทของข้าราชการตำรวจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 จึงจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจผู้ที่มีความประพฤติดี นั้น ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี จำนวน 210 ทุนๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 630,000 บาท แบ่งเป็น ทุนของสมาคมแม่บ้านตำรวจ จำนวน 182 ทุน และทุนของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และ ผบช.ภ.5 มอบสมทบจำนวน 28 ทุน

โดยมี พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.กค.ภ.5, ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.จว.ในสังกัด และ ผู้แทนของผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกท่าน ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่