ตำรวจน้ำกองกำกับการ 9 ช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยการนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19

 ที่สถานีตำรวจน้ำกันตัง จังหวัดตรัง  พ.ต.อ. จตุรวิทย์  คชน่วม  ผู้กำกับการ กองกำกับการ9 กองบังคับการตำรวจน้ำ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำกันตัง  นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19    เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ  ต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ  

ทั้งนี้ พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์  ผบก.รน. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มที่ ในส่วนของตำรวจน้ำจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล จึงได้มีมาตรการ เร่งด่วนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมทะเล ประกอบอาชีพประมง เดินทางโดยเรือเป็นปกติชีวิต ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องอาศัยเรือเป็นหลัก   ตำรวจน้ำ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการช่วยเหลือประชาชน(ชาวเล) ที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมทะเล และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

  ตลอดทั้งสนับสนุนมาตรการตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล  ซึ่งในวันนี้ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชน ที่ชุมชนริมน้ำ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง  สิ่งของต่างๆที่นำไปส่งต่อให้ประชาชน ส่วนหนึ่งมาจากการร่วมกันของข้าราชการตำรวจน้ำกองกำกับการ 9  ที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้และได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.ต่อศักดิ์  สุขวิมล  ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ได้ร่วมสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่กักตัว ในยามวิกฤตแบบนี้ขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน