เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายใน อ.เทิง และ อ.ขุนตาล สนธิกำลังตรวจยึดยาบ้าลอยตามน้ำลาวและน้ำอิง ได้ของกลางรวม 1,358,000 เม็ด

วันที่ 25 ส.ค. 64 ชุดปฏิบัติการร่วมค้นหายาเสพติดในแม่น้ำลาวและแม่น้ำอิง ซึ่งประกอบด้วย ทหารจากศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 4 (ศป.บส.ชน.ที่ 4) นำกำลังมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส. จากที่ว่าการอำเภอเทิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทำการค้นหายาเสพติดที่ลอยมาตามแม่น้ำลาวและแม่น้ำอิง ตั้งแต่บริเวณพื้นที่บ้านห้วยระเมศ ม.23 ต.เวียง ซึ่งมีแม่น้ำลาวที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำอิงไหลผ่าน ไปจนถึงบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำอิง พื้นที่บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ อส. นั่งเรือลงไปตรวจสอบค้นหาตามริมตลิ่ง และเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ค้นหาตามเศษกอวัชพืช วันนี้ตรวจพบยาบ้าของกลางเพิ่มเติมอีก 720,000 เม็ด

การตรวจค้นในครั้งนี้เป็นภารกิจสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับ เพื่อขอรับเงินสินบนรางวัลนำจับ ว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จากพื้นที่ชายแดนเพื่อลำเลียงส่งให้กับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ตอนใน แต่เนื่องจากถูกทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันอย่างหนักจึงไม่สามารถนำยาเสพติดผ่านพื้นที่ไปได้และได้นำยาเสพติด (ยาบ้า) ของกลางดังกล่าวทิ้งลงแม่น้ำลาว ซึ่งไหลลงมาแม่น้ำอิง ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 428,000 เม็ด เมื่อรวมยอด 2 วัน อ.เทิง สามารถตรวจยึดยาบ้าตามลำน้ำได้ทั้งหมด 1,148,000 เม็ด

ด้านพื้นที่ อ.ขุนตาล ซึ่งเป็นอำเภอที่รับน้ำอิงต่อจาก อ.เทิง ซึ่งได้รับทราบข่าวการตรวจพบยาบ้าตามลำน้ำอิงดังกล่าว สภ.ขุนตาล จึงสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุด ศป.บส.ชน. บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 4 ร่วมตรวจยึดยาเสพติด โดยในวันที่ 24 ส.ค. มรการตรวจพบยาบ้าที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำอิง ถนนสายป่าข่า-เวียงหวาย เขตหมู่บ้านป่าข่า ได้พบวัตถุต้อสงสัย ถูกห่อด้วยพลาสติกใสพันด้วยกระดาษไขสีเหลืองม้วนติดรวมกันลอยมาตามแม่น้ำอิง เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือยนต์เข้าไปทำการตรวจสอบ พบว่าเป็นหีบห่อบรรจุยาบ้า จำนวน 4 ห่อใหญ่ และได้ทำการลาดตระเวน เพิ่มเติมรอบบริเวณดังกล่าว สามารถตรวจพบยาบ้าอีกจำนวน 15 ห่อใหญ่ รวมทั้งสิ้น 19 ห่อใหญ่ (1 ห่อใหญ่ มี 5 มัด, 1 มัด มี 10 ถุง) รวมยาบ้าจำนวน 190,000 เม็ด และในวันนี้ ว่าที่ ร.ท.พงค์ นรากุล นอภ.ขุนตาล นำชุดกองร้อยอส.อ.ขุนตาล ที่ 16 ชุดสืบสวน สภ.ขุนตาล ทำการค้นหาบริเวณแม่น้ำอิง และตรวจพบยาบ้า 2 จุด คือที่บริเวณบ้านต้าน้ำอิง และบ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จุดละ 10,000 เม็ด รวมเป็น 20,000 เม็ด รวมจำนวนยาบ้าที่ตรวจพบในพื้นที่ อ.ขุนตาล รวมทั้งสิ้น 210,000 เม็ด

เมื่อรวมของกลางทั้ง 2 อำเภอ ได้จำนวนยาบ้ารวมทั้งสิ้น 1,358,000 เม็ด โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อหาตัวเจ้าของยาเสพติดดังกล่าว เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป