นักรบชายแดน อุ้มผาง จ.ตาก ลุยป่าลุยเขาช่วยเหลือชาวบ้าน ส่งชุดตรวจคัดกรองตรวจโควิด-19

พ.ต.ต.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อย ตชด.347 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอุ้มผาง ว่า มีการเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ตำบลแม่จัน บ้านเลตองคุ ได้พบว่า มีผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีการติดโรคไวรัสโควิค-19

จากการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และในวันที่ 7 สิงหาคม ผลการตรวจพบ มีผู้ป่วยบ้านเลตองคุ ติดโควิด จึงได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 12 นาย ขึ้นไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่เลตองคุมีหมวดตชด.3472 เป็นฐานปฏิบัติการบ้านเลตองคุ และมีโรงเรียนตชด. บ้านเลตองคุ อยู่ในพื้นที่ จึงได้จัดส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ขึ้นไปสนับสนุน ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง และปิดหมู่บ้านตามคำสั่งของทางจังหวัด เพื่อไม่ให้มีการเข้าออกหมู่บ้าน เป็นการสกัดการสัมผัสโรคในพื้นที่บ้านเลตองคุ และเป็นการยับยั้งการกระจายเชื้อของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ในส่วนของงานพยาบาลของ ตชด.347 ได้เตรียมยาเวชภัณฑ์ อาทิ ยาพาราเซตามอล และสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนเป็นเบื้องต้น ซึ่งในการเดินทาง เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากต้องเดินทาง เป็นระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตรจากตัวอำเภออุ้มผางถึงบ้านเปิ่งเคลิ่งโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และจากบ้านเปิ่งเคลิ่งถึงบ้านเลตองคุ ถนนเป็นดินลูกรังเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ใช้การเดินทางด้วยเท้าและรถโฟวิล ที่มีวินชักรอกด้านหน้าในการเดินทาง

พ.ต.ต.อัครพล ยังเผยอีกว่า ในส่วนตัวของตน พอจบจากนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 67 ตนก็เลือกลงตำแหน่งที่ กก.ตชด.34 ค่ายพระเจ้าตาก จนได้รับตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยตชด.ที่ 347 เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา คิดว่า งานของตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหนึ่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน พี่น้องประชาชนที่ห่างไกลจากความเจริญ ขาดความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านการแพทย์ อีกทั้งยังขาดการได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆจึงรู้สึกว่า การได้อยู่ในจุดนี้ ได้ทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่