ผบช.ภ.1แจกผลไม้ให้กับตำรวจชัยนาทตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ 11 ส.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ หน้า สภ.เมืองชัยนาท  พล.ต.ท.อำพล  บัวรับพร  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 เป็นประธานมอบผลิตผลทางการเกษตรให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและบำรุงขวัญปันน้ำใจตำรวจชัยนาท

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการกระจายผลผลิตทางการเกษตร ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท โดยตำรวจภูธรภาค 1  จึงได้เล็งเห็น ความลำบากของเกษตรกรชาวสวน จึงได้มีแนวคิดจัดโครงการบำรุงขวัญ ปันน้ำใจตำรวจชัยนาทสู่ครอบครัวตำรวจชัยนาท ซื้อผลไม้จากเกษตรกร ได้แก่ แตงโม 4,000 กก. สับปะรด 1,800 กก. และ มะนาว 20,000 ลูก แจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการบริโภคผลไม้และพืชผลทางการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

โดย พล.ต.ท.อำพล  บัวรับพร  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1  เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดของตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ที่อยากจะมีการส่งเสริมการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ให้มีรายได้ อีกอย่างหนึ่งผลไม้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงมีแนวคิดที่จะช่วยอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรมาแจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลไม่หลากหลายชนิดที่ออกมาในตอนนี้ ไม่สามารถจำหน่ายได้ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันอุดหนุนผลไม้ รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ทั้งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้ว ก็ยังจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่ง