ตำรวจสภ.พิมาย ออกมาร่วมมือกันงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งโรงพัก ป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

วันนี้(4 สิงหาคม  2564) ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย  ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.พิมาย ออกมาร่วมใจกัน งดดื่มเหล้า เข้าพรรษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน โดย พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย  กล่าวว่า จากสถิติของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมาพบว่า เหล้า เป็นสาเหตุต้น ๆของการเกิดปัญหาสังคม โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายหรือกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งโครงการลด ละ เลิกเหล้าที่คนในชุมชนทำอยู่พบว่าสามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ความเสียหายในชุมชนลงได้มาก หากนำโครงการนี้มาใช้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงถือเป็นเรื่องที่ดี สังคมจะได้ปลอดเหล้าและคดีต่าง ๆก็ลดลง ที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ตำรวจดื่มสุราในระหว่างทำงาน จะทำประสิทธิภาพของงานลดลง ประชาชนจะขาดความเชื่อมั่น เพื่อเป็นการนำร่องโครงการ สถานีตำรวจ (นำร่อง) ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษ สภ.พิมายจึงรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนกว่า 100 นายเข้าร่วม แต่วิธีการ ลด ละ เลิก นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าตั้งใจจะ ลด ละ เลิกเหล้ากี่วัน โดยเชื่อว่า หากจะให้เจ้าหน้าที่เลิกไปเลยทันทีทันใดคงเป็นไปไม่ได้ แต่หากมีการลดปริมาณลงได้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกอย่างถาวรในอนาคตได้

โดยต้องการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมกันผลักดันให้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นผลมากขึ้นแล้ว ส่งผลให้สังคมปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถ ลด ละ เลิก ได้สำเร็จจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์กฎหมาย ช่วงเข้าพรรษานี้จึงเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้น.