ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น เตรียมส่งสาธารณะสุข ช่วยโควิด 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไร่ผีตาโขนเนรมิต ตำรวจภูธรจังหวัดเลย พล.ต.ต.วรวัฒน์  มะลิ  ผบก.ภ.จว.เลย  เป็นประธานทำกิจกรรมโครงการตำรวจเลยสามัคคีปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมาย 100,000 ต้น ทุก สภ. ในจังหวัดเลย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นาตำรวจเลยทั้ง  22 แห่ง  เมื่อต้นฟ้าทะลายโจร โตใหญ่ จนเก็บเกี่ยวได้ จะทำการเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรนั้น ส่งมอบให้ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเลย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ซึ่งต้นพันธุ์ชาวบ้านในอำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โฮมเหือง ได้จัดทำผ้าป่าต้นกล้าฟ้าทะลายโจรรวบรวมแล้วนำส่งมอบให้ตำรวจภูธรจังหวัดเลย นำไปปลูกแบบไร้สารเคมี เพื่อเก็บผลผลิตนำส่งมอบให้กับ สสจ.เลย  ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์ใน รพ. และแพทย์ รพ.สนามใช้รักษาพี่น้องชาวเลยที่ป่วยโควิด  เป็นพลังสามัคคีตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง   

โดยวันนี้เริ่มปลูกรุ่นที่ 1  จำนวน  22 แปลงๆ ละ 1,000 ต้น   จำนวนรวม 22,000  ต้น  ในเช้าวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และมีแผนส่งมอบครั้งที่ 1 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 64